Sterftecijfers en ziekenhuizen

operatie

Het publiceren van sterftecijfers van ziekenhuizen wordt in het algemeen beschouwd als een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering.

Het bewijs dat dergelijke transparantie niet alleen goed is voor het ziekenhuis maar ook voor de patiënt is verbazend dun bleek door een onderzoek uit  Boston ( Ann Intern Med. 2016, online 31 mei).

De onderzoekers vergeleken daarom de sterfte van 20,7 miljoen patiënten die waren opgenomen in 3970 ziekenhuizen in de periode 2005-2012

De onderzoekers begrepen zelf ook niet helemaal waarom de sterfte niet sterker daalt door openbaarheid van gepubliceerde cijfers.

Men zou verwachten dat “peer-pressure” ziekenhuisdirecties zou motiveren tot betere prestaties.

Wellicht is de omfloerste presentatie daaraan debet.

Ziekenhuizen worden alleen ingedeeld in beter dan gemiddeld, gemiddeld en slechter dan gemiddeld op alle 3 de sterfte oorzaken samen.

Het is ook mogelijk dat publieke verantwoording geen groot effect heeft omdat de ziekenhuisdirecties er van overtuigd zijn niet op hun gegevens door belanghebbenden te worden afgerekend.

Aangezien de patiënten  er amper opletten, maakt de leiding zich weinig zorg over het verlies van marktaandeel. 

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *