Overleven na behandeling van kanker

scan

Door meer kennis en betere behandeling overleven meer patiënten kanker en krijgt ongeneeslijke kanker steeds vaker de vorm van een chronische ziekte.

Dat schept gelijk het dilemma: wat is voor deze patiënten kwaliteit van leven en welke zorg hoort daarbij?

In het Antoni van Leeuwenhoek onderzoekt Floor van Leeuwen, epidemioloog en groepsleider bij de sectie Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie sinds 1985 de latere effecten van behandeling van kanker.

Aanvankelijk werd bij het onderzoek vooral gekeken naar het ontstaan van nieuwe soorten kanker door radiatie en chemotherapie. Recent wordt ook gekeken naar hartschade en onvruchtbaarheid van de man.

Onderzoek bij overleveraars die een goede levensverwachting hebben. Jong behandeld zijn voor borstkanker, zaadbalkanker of Hodgkin Lymfoom.

Er werd ontdekt bij patiënten met Hodgkin Lymfoom dat de combinatie van intensieve radiotherapie en chemotherapie weliswaar een hogere genezing gaf van bijna 90%., maar dat de patiënten tien tot zelfs veertig jaar later een verhoogde kans hadden om nogmaals kanker te krijgen.

De afgelopen tien jaar is de behandeling aangepast door andere chemotherapie en geminimaliseerde bestraling. Tevens kan door lichamelijke activiteit van minstens drie uur sporten per week de kans van hartaandoeningen voor Hodgkin-overlevenden halveren.

Het zou in de toekomst mogelijk moeten zijn alle kennis over het effect van de behandeling op de tumor, kans op een tweede tumor, hart – en vaatziekten en de invloed van erfelijk aanleg bij elkaar in zo’n model te kunnen vatten.

‘Op basis daarvan zou echt een persoonlijk behandeladvies mogelijk zijn’ stelt Floor van Leeuwen.

‘Wij nodigen  de overlevers van vijf tot veertig jaar na kankerbehandeling uit om een bezoek te brengen aan de polikliniek, waar ze voorlichting krijgen over de oorzaken van late effecten en wat je er aan kunt doen.’

‘Vervolgens worden ze gescreend op een aantal late effecten, zoals borstkanker, hart-en vaatziekten en schildklieraandoeningen.’

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *