Ongeneeslijke kanker minder dodelijk

 

operatie

Een kleine, maar langzaam toenemende  groep van chronische kankerpatiënten hebben al jaren uitzaaiingen, maar houden door behandelingen en nieuwe medicijnen de ziekte onder controle blijkt uit berekeningen van het Integraal Kanker Centrum Nederland.

Begin dit jaar waren er volgens het IKCN 27.800 patiënten nog in leven die al minstens 5 jaar uitzaaiingen hadden. Uitzaaiingen waren voorheen fataal omdat tumorcellen zich snel door het hele lichaam kunnen verspreiden.

De vijf-jaars overleving nam in twintig jaar gemiddeld toe van 6,9 naar 8,6 procent. De tien- jaars overleving steeg in vijftien jaar van gemiddeld 3,5 procent naar 4,4 procent.

Bij borstkanker was de winst duidelijk: het aantal van alle vrouwen met uitzaaiingen dat na vijf jaar nog leefde, steeg in vijftien jaar met 60 procent: van 14 naar 22 procent. De tien-jaars overleving voor borstkanker met uitzaaiingen  bij vrouwen is nu bijna 8 procent.

Lang niet alle vormen van kanker zijn goed onder controle te houden. Bij uitgezaaide huidkanker(melanoom)is na tien jaar nog 10 procent in leven dankzij effectieve geneesmiddelen, maar bij longkanker met uitzaaiingen waar geen goede medicijnen voor zijn slechts 0,8 procent.

Bij borstkanker is wel een sterke stijging in overleving merkbaar: het aandeel van alle vrouwen met uitzaaiingen dat vijf jaar na de diagnose nog leefde is in vijftien jaar met 60 procent gestegen: van 14 naar 22 procent. De tien-jaars overleving voor vrouwen met uitzaaiingen ligt nu bijna op 8 procent.

In de medische literatuur is nauwelijks onderzoek te vinden naar chronische kanker. Niet alle vormen van kanker zijn immers onderzocht en de patiënten die pas na verloop van tijd uitzaaiingen kregen zijn niet meegeteld.

Om een inschatting te maken van het aantal chronische patiënten keek het IKCN ook naar drie typen hematologische kanker: kanker in het bloed, lymfeklieren en beenmerg omdat die de grootste uitzaaiingen vormen aangzien ze bij de diagnose al in heel het lichaam zitten.

Van de 27.800 patiënten heeft heeft 6.400 uitzaaiingen van een tumor in de organen, de rest een hematologische vorm. Volgens directeur Peter Huijgens van het IKCN kunnen de cijfers enigszins vertekend zijn doordat uitzaaiingen steeds beter door scans kunnen worden opgespoord.

Het IKNL start binnenkort De Verwijsgids Kanker waarin de patiënten en de artsen kunnen nakijken waar bij hen in de buurt behandelings- begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn.

Bron: De Volkskrant, IKCN, Antoni van Leeuwenhoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *