Horizonscan Geneesmiddelen

 De HorizonscanGeneesmiddelen is een openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen die de komende jaren op de Nederlandse markt worden verwacht. De Horizonscan Geneesmiddelen moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het Zorginstituut Nederland werkt hierin samen met andere overheidsorganen en branchepartijen. Op deze manier wordt kennis omtrent het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen, of uitbreidingen van indicaties, gebundeld en de toegang tot deze informatie geoptimaliseerd.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter organiseren en behandelaars kunnen beter bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod. Ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig de organisatie van de zorg en de financiering hiervan oppakken. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gefaciliteerd in het versterken van de onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen. Ook de overheid kan ingrijpen als de ontwikkelingen daarom vragen.

De partners van Zorginstituut Nederland voor de Horizonscan Geneesmiddelen:

 

 

Overige partners van de Horizonscan Geneesmiddelen (en verbonden aan één van bovengenoemde brancheorganisaties):
– Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothers (NVZa)
– Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK)
– VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen
– Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *