PSA waarden

Uitslag PSA waarde door test

PSA, wat staat voor Prostaat Specifiek Antigeen, is een eiwit dat bijna alleen in de prostaat aanwezig is. Ook speeksel- en melkklieren scheiden PSA uit maar in zo’n gering mate, dat het verwaarloosbaar is (maximaal 1 % van het totale PSA). Indien er een prostaat is, is er dus ook PSA in het bloed, dat “lekt” namelijk uit de prostaat in de bloedvaten (zie voor uitgebreidere informatie ‘Wat is PSA?’). De PSA waarde wordt bepaald aan de hand van de PSA test.

Als de gehele prostaat verwijderd is, zoals bij een radicale prostatectomie voor prostaatkanker, is in principe het PSA gehalte dus 0,0. Een stijging van het normale PSA-gehalte in het bloed kan een aanwijzing zijn dat er iets met de prostaat aan de hand is, zoals een ontsteking of een tumor.

De interpretatie van de PSA-uitslag is niet eenvoudig want met de leeftijd neemt het PSA-gehalte in het bloed toe, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige afwijking aan de prostaat. Boven de 50 jaar blijken 2 op elke 10 mannen (20%) een verhoogde PSA-waarde te hebben. Die verhoogde waarde kán op prostaatkanker wijzen, maar komt ook voor bij een goedaardige prostaatvergroting, een urineweginfectie of een prostaatontsteking. Daarom is bij een verhoogde PSA-waarde altijd aanvullend onderzoek nodig. Echter, hoe hoger de PSA-waarde is, des te aannemelijker het is dat er sprake is van prostaatkanker.

De PSA “normaalwaarden” verschillen helaas per laboratorium waardoor vergelijking tussen verschillende ziekenhuizen soms lastig is. Deze verschillende bepalingsmethodes maken een beoordeling lastig. De waarde van het PSA is veelal ook leeftijdsafhankelijk. Met het ouder worden en het groeien van de prostaat zal ook het PSA stijgen.

Leeftijd     Waarde   
 40-49  < 2,5
 50-59  < 3,5
 60-69  < 4,5
 70-79  < 6,5

Gemiddelde normaalwaarden per leeftijdscategorie

Wat betekent de uitslag?

Normaal
De PSA-waarde ligt gemiddeld tussen 0 en 4 µg/l (microgram per liter bloed), afhankelijk van de leeftijd. Ook mannen met een PSA in het “normale “gebied kunnen prostaatkanker hebben. De kans hierop is niet zo groot. Vaak zijn dit tumoren die klinisch niet significant zijn, geen behandeling behoeven. Soms heeft een patiënt bij een zeer lage PSA toch een prostaakanker te hebben met een zeer agressieve groeiwijze. Deze tumorcellen maken weinig PSA. Gelukkig is dit een niet zo vaak voorkomende situatie. afhankelijk wat men als normaal bestempeld wordt er nader onderzoek gedaan. In Nederland is dit meestal als de PSA groter is dan de voor de leeftijd normale waarde of indien de PSA, ook in het normale gebied, meer dan 0,75 µg/l per jaar stijgt.

Circa 80% van de mannen van 50 jaar en ouder heeft een normale (niet verhoogde) PSA-waarde. Toch kan iemand met een normale uitslag (beginnende) prostaatkanker hebben: bij 1 op 100 mannen (1%) komt dat voor.
Er zijn artsen die menen dat de grens van PSA bij jonge mannen (jonger dan 40 jaar) lager is dan 4,0 µg/l. De reden hiervan is dat er ook jonge mannen zijn met prostaatkanker die een waarde hebben tussen 2,5 µg/l en 4,0 µg/l. Aan de andere kant zijn er ook veel mannen die geen prostaatkanker hebben, maar toch een waarde hebben groter dan 4,0 µg/l. De betekenis van de PSA-waarde is dus niet eenduidig.
Bij een niet-verhoogde en niet stijgende PSA waarde is geen verdere actie nodig. Afhankelijk van uw leeftijd of PSA-waarde kunt u, in overleg met uw arts, overwegen de test na enkele jaren te herhalen.

Licht verhoogd
Bij waarden tussen 4,0 en 10,0 µg/l kan er sprake zijn van prostaatkanker, maar dat is niet zeker (de kans bij deze waarde is ongeveer 25%). Er kan ook sprake zijn van een ontsteking (prostatitis) of een benigne prostaat hypertrofie (BPH). Een vergrote prostaat kan namelijk ook een verhoogde PSA waarde geven.
Als de PSA-waarde verhoogd is (hoger dan 4) of bij herhaling stijgt, is nader onderzoek door een specialist nodig om na te gaan wat de oorzaak van de verhoging is.
Bij een testuitslag tussen de 4 µg/l en 10 µg/l wordt vaak een aanvullende PSA-test gedaan. Hierin wordt het vrij PSA gemeten. PSA is deels gebonden aan grote moleculen en door de verhouding vrij en totaal (gebonden + vrij) te berekenen, kan beter voorspeld worden of er een verhoogd risico is op prostaatkanker. Is de verhouding verschoven naar minder vrij PSA dan is het risico op prostaatkanker verhoogd. Vaak wordt dan met behulp van echo of een biopsie de prostaat nader onderzocht.

Voor het advies over het vervolg, zal de arts bij elke uitslag diverse factoren betrekken, zoals uw leeftijd, eventuele ziektes die uw conditie nadelig beïnvloeden en de PSA-waarde. Het is dus niet alleen de PSA-waarde die bepaalt of u het advies krijgt u verder te laten onderzoeken.

Sterk verhoogd
In de medische wereld is men het er wel over eens dat voor patiënten met een PSA-waarde groter dan 10,0 µg/l er een sterke aanwijzing is voor prostaatkanker; de kans daarop is dan meer dan > 65%.
Om er achter te komen of het wel degelijk prostaatkanker is en wat de aard van de tumor is, is wederom aanvullend onderzoek nodig. Klik hier voor een overzicht van de verschillende onderzoeken.

Bron: De prostaatkliniek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *