Toekomstdroom: Virtuele Therapie bij hoofd-halskanker

Toekomstdroom komt weer stap dichterbij: Virtuele Therapie bij hoofd-halskanker

De techniek is nog volop in ontwikkeling, maar de toekomstdroom om het geheel klinisch te krijgen is met Merijn Eskes, de tweede promovendus binnen het zogenoemde Virtual Therapy project, weer een stap dichterbij gekomen. Eskes verdedigde op 13 december j.l. aan de Universiteit Twente in Enschede, zijn proefschrift getiteld: ‘Surface electromyography in personalised modelling of the head and neck’. Hierin beschrijft hij hoe door middel van elektromyografie van de gelaatspieren, voorspellingen van lipbewegingen kunnen worden gerealiseerd. 

Patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied kunnen allerlei functionele problemen krijgen na operatie en/of bestraling. Het Virtual Therapy project, is gericht op het ontwikkelen van een gepersonaliseerd model van het mond-keelgebied. Hiermee kunnen ‘patiënt specifieke voorspellingen’ worden gedaan van de gevolgen van chirurgie en/of bestraling, voordat de patiënt daadwerkelijk de operatie of bestraling ondergaat. Het project is een samenwerking tussen de Universiteit Twente (het MIRA instituut) en het Antoni van Leeuwenhoek.

Objectieve maatstaven

“Met andere woorden: door middel van virtuele chirurgie en radiotherapie op een computermodel van de patiënt, proberen we zo de individuele gevolgen van de behandeling voor kauwen, slikken en spraak voor de arts en patiënt inzichtelijk te maken”, vertelt prof. dr. A.J.M. Balm, hoofd-halschirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. “Dit maakt het onder andere mogelijk om met objectieve maatstaven een gefundeerd behandelingsadvies uit te brengen over de operabiliteit van hoofd-halstumoren.”

Innovatief
Volgens Balm kan het onderzoek dat Merijn Eskes heeft gedaan, als zeer innovatief worden gekenschetst. “Hierbij heeft hij zich gericht op de activaties van de spieren bij lippen. Doel is om zo’n model uiteindelijk voor bijvoorbeeld de tong te ontwikkelingen. Maar dat is een complexer orgaan dan de lippen, omdat er meerdere spiergroepen door elkaar heen lopen. Uiteindelijk kun je een virtueel model voor alle organen maken. Dat is het toekomstbeeld, waardoor patiënten voor de behandeling al weten wat het effect en/of de gevolgen zijn.”

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *