Sigaretten dodelijk consumentenproduct

 

Sigaretten zijn het meest dodelijk consumentenproduct dat ooit op grote schaal is geproduceerd.

Over heel de wereld heeft het roken van sigaretten door de uitvinding van machinaal produceren van sigaretten 1900 miljoen doden sinds de 19e eeuw veroorzaakt.

De risico’s van roken zijn nog groter dan gedacht.

In 1964 stond van slechts 2 ziekten vast dat ze werden veroorzaakt door roken. Namelijk longkanker en COPD.

50 jaar later was het aantal ziekten veroorzaakt door roken opgelopen tot 30.

In de laatste tien jaren zijn meerdere ziekten geconstateerd die zijn ontstaan door roken of meeroken.

Wereldwijd staat roken op de tweede plaats als oorzaak van ziekten na hoge bloeddruk.

In West-Europa neemt roken met ongeveer circa 11 procent daarmee de eerste plaats in.

Het RIVM schat dat in Nederland ongeveer 19.000  mensen jaarlijks overlijden als gevolg van roken.

Recente generaties die zijn gaan roken hebben drievoudige de kans op overlijden dan niet rokers. Dat betekent dat de helft van alle sterfgevallen van rokers wordt veroorzaakt door rokers.

Onder mensen met psychiatrische stoornissen komen tweemaal zoveel  rokers voor als onder de gezonde bevolking.

Rokers hebben tevens een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie en angststoornis.

Ook de effecten van passief meeroken is de kennis toegenomen. Verhoogd risico op o.a. longkanker, astma, CVD en hartproblemen..

Kinderen nemen een speciale plaats in door de effecten van het meeroken. Verhoogd risico op o.a. astma, verminderde longfunctie, middenoorontsteking en wiegendood.

Volgens een recente studie overlijden jaarlijks wereldwijd 600.000 mensen aan de gevolgen van het meeroken. In Nederland rookt dagelijks 9% van de volwassen minimaal een uur mee.

Het RIVM schat dat meeroken in Nederland jaarlijks resulteert in enkele honderden sterfgevallen aan longkanker en enkele duizenden sterfgevallen aan hart – en vaatziekten.

De laatste jaren is gebleken dat zogenoemde ‘derdehands rook’ op een nog andere manier schadelijk kan zijn voor niet-rokers.

Onderdelen van de rook blijven achter op bijvoorbeeld tapijten, gordijnen, kleding, muren, meubels en voedingsmiddelen.

In een recent onderzoek waren na 2 maanden nog verhoogde nicotineconcentraties aantoonbaar op de huid en in de urine van niet rokers die waren verhuisd naar een huis van een roker.

Hoewel veel rokers de wens hebben te stoppen, gaan ze toch door met roken. Die tegenstrijdigheid berust in belangrijke mate in het ontstaan van nicotineafhankelijkheid.

Nicotine bindt zich aan de zogenoemde nicotine-acetylcholinereceptoren die zich in veel plaatsen van het lichaam bevinden, waaronder in het centrale zenuwstelsel.

Dat leidt tot afgifte van dopamine en voortzetting van het gebruik door neurobiologische gewenning. Na het stoppen met roken ontstaan heftige  en langdurige ontwenningsverschijnselen.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *