Protonentherapie

Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terecht komt en er sprake is van lagere radioactieve bestraling.

Hierdoor komt er minder straling in het omliggend weefsel terecht waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Voor mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen heeft de bestraling met protonen voordelen.

Zorgverzekeraars DSW en Zilveren Kruis hebben Holland PTC gecontracteerd voor protonentherapie voor een periode van drie jaar.

Patiënten kunnen vanaf najaar 2017 terecht bij Holland PTC na een verwijzing van een medisch specialist.

Op dit moment wordt protonentherapie alleen buiten Nederland aangeboden. Naar verwachting zullen bij Holland PTC op termijn jaarlijk 600 patiënten behandeld worden.

Naast Holland PTC in Delft komen behandeling centra in Groningen en later in Maastricht.

Er is een samenwerkingsverband met het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft en binnenkort met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUMC.

Bron: LUMC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *