Nabehandeling patienten kankeroperatie

overleg

Nabehandeling kankerpatiënten.

Kankerpatiënten krijgen niet altijd volledige informatie over noodzakelijk nabehandeling van operaties.

Marleen Kunneman, Klinisch Linguistica, promoveerde eind februari 2016 in de medische besliskunde.

Het onderzoek was er op gericht hoe in de drie stappen besluitvorming in de oncologie vorm krijgt.

De eerste stap was het duidelijk maken van de mogelijkheid dat patiënten zelf een keuze kunnen maken in de behandeling.

De tweede stap was het tot in details samen met de arts de mogelijkheden doornemen en daarna pas de beslissing te nemen.

Deze tweede stap bleek duidelijk in de praktijk niet coherent te gebeuren.

Tijdens de consulten maakte 85% van de artsen wel melding van de vaak voorkomende klachten over sexualiteit en het niet meer goed functioneren van de darmen.

Maar slechts een van de acht oncologen besprak met de patiënten het effect van de behandelingen op de overlevingskansen.

De derde stap, vragen aan de patiënten naar voorkeuren om tot een gezamenlijke besluitvorming te komen, waren duidelijk mogelijkheden tot verbetering aanwezig.

Als een hardloper of wielrenner wordt verteld dat hij incontinent kan worden, zal de sporter hoogstwaarschijnlijk een andere behandeling kiezen.

De oncologen moeten expliciet aangeven dat de voorkeuren van patiënten in de behandeling van wezenlijk belang zijn.

Bron: Medisch Contact. Universiteit Leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *