Project Grip leven met kanker

Project GRIP op leven met kanker.

Het project ‘Grip op leven met kanker’ van NFK is erop gericht patiënten te ondersteunen bij het nemen van meer regie tijdens en na het ziekteproces. Hierdoor kunnen zij bewustere keuzes voor zorg, gezondheid en leefstijl maken en worden problemen eerder gesignaleerd. Dit draagt bij aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. Zo willen we ervoor zorgen dat huisartsen en oncologieverpleegkundigen een grotere rol krijgen bij de voorbereiding op de behandelingen en de begeleiding van de patiënt. Zij bieden zorg dichtbij huis en kennen de patiënt goed (situatie thuis en andere klachten/aandoeningen).

Bron:

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *