Behandeling kinderkanker

Behandeling kinderkanker neuroblastoom

Kankerwetenschappers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam denken de sleutel te hebben gevonden van een moeilijk te bestrijden vorm van kinderkanker. Mogelijk leiden de nieuwe inzichten ’op termijn’ tot een betere kans op genezing.

Een nooit eerder ontdekte kankercel zou verklaren waarom een teruggekeerd neuroblastoom niet meer behandelbaar is, zeggen kinderoncoloog prof. dr. Rogier Versteeg en biomedisch onderzoeker Johan van Nes in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.

Het nieuwe celtype, aangetroffen in tumoren van het neuroblastoom, blijkt resistent (ongevoelig) tegen de gangbare therapie. ,,De cel kan zich in grote getale vermenigvuldigen en doet dat vaak na een eerste, schijnbaar succesvolle chemo behandeling”, melden de onderzoekers.

Neuroblastoom is een agressieve tumor die bij jonge kinderen voorkomt. Elk jaar wordt deze kanker in Nederland bij 35 tot 40 kinderen vastgesteld. De helft van de nieuwe patiëntjes is jonger dan twee jaar. Veertig procent van hen overlijdt uiteindelijk aan de ziekte. De behandeling van neuroblastoom is dikwijls zwaar: in- en uitwendige bestraling, chemotherapie, operaties, beenmergtransplantaties en tot slot een langdurige behandeling met immuuntherapie.

Bij de meeste kinderen verdwijnt de tumor door deze behandeling, maar bij een deel keert de tumor na verloop van tijd terug en is dan niet meer behandelbaar. De tumor blijkt dan resistent tegen de ingezette chemotherapie.

Tot nu toe werd gedacht dat de tumor enkel uit één celtype bestaat. Versteeg en Van Nes ontdekten echter een nieuw celtype in de tumor dat verklaart waarom de behandeling een tweede keer niet meer aanslaat. Teruggekeerde neuroblastoom-tumoren blijken voor zo’n 80 procent te bestaan uit het nieuw ontdekte, voor chemo-ongevoelige celtype.

De onderzoekers menen dat de nieuwe inzichten ,,op termijn” kunnen leiden tot een betere kans op genezing.

Bron: Telegraaf/AMC

onderzoekers  You Tube

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *