Protocol van ziekenhuizen

protocol

Werkwijze en gevolgen van protocol voor patiënten.

Als je noodgedwongen naar een ziekenhuis gaat, kun je al ernstige pijn hebben en emotioneel er door zijn aangeslagen.

Maar als je eindelijk min of meer comfortabel in het ziekenhuisbed ligt, bestaat de mogelijkheid dat je door het niet tussentijds toedienen van de juiste medicatie nog steeds behoorlijke pijn hebt.

Het kan soms tijd duren totdat je medisch dossier is gevonden en een co-assistent of arts is opgetrommeld om een beslissing te nemen over de juiste dosering van pijnstillers.

Informatie over je frequent gebruik van pijnstillers (opiaten) bij kanker is van essentieel belang. Een te lage dosering veroorzaakt een zeer pijnlijke ervaring. Je kunt zelfs gaan hyperventileren van de pijn door een verkeerde dosering.

Meenemen van medicijnen is dan ook zeer aan te bevelen om de gang van zaken te bespoedigen!

Wat is eigenlijk de oorzaak dat pijn niet goed wordt ingeschat door artsen of verpleegkundigen? En dat de patiënt niet kan aangegeven hoeveel pijn hij precies heeft?

Op een simpele thermometer kun je duidelijk aflezen hoeveel graden het boven of onder Celsius is. In ziekenhuizen wordt ouderwets gewerkt met schalen van 1 tot 10 om aan te geven hoe de intensiteit van je pijn is. Nauwkeurig wordt drie of vier keer per dag genoteerd welke waarden je na een operatie aan pijn toekent.

Je lichaam heeft receptoren (pijn sensoren) die heftige of indirecte pijn aan de hersenen doorgeven. De snelle en langzame zenuwbanen zorgen voor het transport van de impulsen.

Bij heftige pijn is de snelle verbinding het meest belangrijk om signalen door te geven over de ernst van de verwonding. Daarna komen de langzame verbindingen met informatie over de omringende gebieden van de kwetsuur. Beide verbindingen werken met dezelfde snelheid maar maken een onderscheid bij de drempelwaarde van pijn door meer of minder impulsen te verzenden.

Iedere patiënt heeft een andere pijngrens. Van kinds af aan ontwikkelt zich een patroon om met pijn om te gaan. Sporten traint het incasseringsvermogen. In tegenstelling met schakers die alleen tegenslag of meevaller kennen van remise, pad, mat of eeuwig schaak. Een voetbalwedstrijd wordt nooit overgespeeld door slechte conditie van de spelers of onfortuinlijk trappen tegen de bal.

Bij het aangeven van een cijfer van de pijn wordt door de verpleegkundige niet voldoende rekening gehouden met het incasseringsvermogen van de patiënt. Het kan zelfs belemmerend zijn voor de genezing als manhaftig een te laag cijfer wordt opgegeven en de pijn feitelijk te heftig is.

Patiënten met een laag incasseringsvermogen tegen pijn kunnen ongewild te veel pijnstillers innemen.

Het is aan te raden dat ziekenhuizen de protocollen aanpassen en besluiten een  methode  te ontwikkelen om de pijngrens van patiënten nauwkeurig en wetenschappelijk vast te stellen.

Liefst in internationaal overleg om elke discussie uit te sluiten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *