Depressie ontstaan door kanker

depressief

Diagnose kanker en ontstaan van depressie.

Het soort kanker dat je hebt bepaalt de overlevingskans. Welke behandelingen zijn het beste voor je en welk ziekenhuis is redelijk dichtbij om de beste zorg en behandeling te geven.

Kortom: hoe ziet je toekomst er uit! Je bent bezig met overleven!

Maar bij onderzoeken naar de mentale gevolgen van kanker in ziekenhuizen komt een minder gunstig beeld naar voren. Bij longkanker zijn gemiddeld 13% van de patiënten depressief. Gynaecologische kanker veroorzaakt 11% depressieve klachten en borstkanker 9%.

In ziekenhuizen worden niet altijd de symptomen van depressie onderkend. Patiënten houden zich groot en willen niet klagen. Maar de schokkende mededeling dat je kanker hebt, werkt toch zonder meer voor veel patiënten als traumatisch.

In ziekenhuizen wordt  gewerkt met een zogenaamde “lastmeter”. Door middel van gerichte vragen probeert men te achterhalen of de patiënt goed kan omgaan met de situatie. In de praktijk is deze methode niet altijd effectief, want uit bevindingen blijkt dat driekwart van de patiënten die depressief zijn niet wordt onderkend.

Het niet constateren van aanwezige depressie is voor patiënten  behoorlijk nadelig omdat de kans van overlijden hoger is, vaker om euthanasie wordt gevraagd en meer zelfmoorden worden gepleegd.

Door meer intensieve begeleiding door verpleegkundigen en psychiatrische ondersteuning kunnen depressieve gevoelens, angstklachten, pijn en vermoeidheid bij de patiënten aanzienlijk verminderen.

Door betere begeleiding is een betere kwaliteit van leven te boeken voor patiënten in ziekenhuizen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *