Complicaties overlevingskans maag-darmoperaties

 

maag:darm

Complicaties en overlevingskansen na maag-darmoperaties.

Grote operaties aan maag en darmkanaal met complicaties achteraf, kunnen de overlevingskansen op langere termijn beïnvloeden.

In het Journal of Gastrointestinal online van februari  j.l. wordt daar melding van gemaakt door wetenschappers van het VUmc.

Bij hartchirurgie, vaatchirurgie en orthopedische chirurgie is al eerder vastgesteld dat postoperatieve complicaties nadelig zijn voor de langetermijnoverleving.

Voor grote darmoperaties was dit effect nog niet goed onderzocht.

Daarom keken onderzoekers van het VUmc naar de relatie hiervan bij patiënten die geopereerd waren aan het maag-darmkanaal.

Er werd een onderzoek verricht bij 1861 patiënten die geopereerd waren en naderhand een stoma of een anastomose (verbinding van twee darmen) was toegepast.

Na ongeveer drie jaren bleek dat patiënten met complicaties na de operatie een slechtere overlevingskans hadden.

Patiënten zonder complicaties hadden een gemiddelde overlevingskans van 1861 dagen en patiënten met beperkte complicaties 1508 dagen.

Voor patiënten met ernstige complicatie gold 1500 dagen.

De bevindingen benadrukken het belang van preventieve alertheid voor herkenning en behandeling van complicaties.

Vroegtijdig een onderzoek stellen naar postoperatieve complicaties voorkomt waarschijnlijk eerder overlijden en nadelige effecten op de lange duur.

Bon: Journal of Gastrontestinal. VUmc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *