Maandelijks archief: februari 2018

Smaak en eetgedrag van kankerpatiënten

Invloeden van reuk- en smaakveranderingen op eetgedrag van kankerpatiënten

Het blijkt lastig voor kankerpatiënten om goed en smaakvol te eten. Veranderingen in smaak en reuk tijdens ziekte en behandeling liggen hieraan deels ten grondslag. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op voedselvoorkeuren, voedingsinname en daarmee voedingsstatus van de patiënt.

HungerNdThirst is een stichting die zich inzet voor het verbeteren van de smaakbeleving bij (ex-)kankerpatiënten. Hiermee willen zij het behoud van kwaliteit van leven stimuleren en de sociale voldoening van eten en het herstelvermogen van de patiënten bevorderen. In opdracht van de HungerNdThirst onderzocht de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research het effect van reuk- en smaakveranderingen op eetgedrag bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan.

Voor dit onderzoek brachten de onderzoekers de huidige stand van zaken over de kennis en dagelijkse zorgpraktijk in kaart en deden onderzoek bij patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat oplossingen op maat voor de patiënt zijn nodig, met focus op smaakbeleving en smaakvol eten, in plaats van eten omdat het moet. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek doen de onderzoekers de aanbeveling om een werkwijze te ontwikkelen die ingezet kan worden bij veranderingen in reuk- en smaakvermogen door chemotherapie. Hiermee kan de beschikbare kennis vertaald worden naar de dagelijkse zorgpraktijk.

Dit project draagt hier aan bij met de ontwikkeling van vier factsheets die informatie en praktische tips en adviezen over reuk- en smaakveranderingen bevatten. Deze factsheets voor artsen, verpleegkundigen, diëtisten en de patiënt zelf geven handvaten om tijdens ziekte en behandeling, ondanks reuk- en smaakveranderingen, toch gezonde keuzes te kunnen maken om bij te dragen aan een sneller herstel, smakelijker eten en een betere kwaliteit van leven van de patië

Opereren endeldarmkanker niet altijd nodig

Opereren endeldarmkanker niet altijd nodig

Drie patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek hebben als eersten in Nederland een behandeling met het nieuwe bestralingsapparaat ‘Papillon’ ondergaan. Een bepaalde groep patiënten met endeldarmkanker kan door behandeling met dit apparaat een operatie bespaard blijven en dus ook de negatieve gevolgen hiervan zoals een stoma. Het Antoni van Leeuwenhoek is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de Papillon voor dit doeleinde inzet.

Bij kleinere endeldarmtumoren die niet uitgezaaid zijn is bestraling met de Papillon een goed alternatief voor opereren.  Het is een uitkomst voor oudere mensen die vanwege een zwakke gezondheid of comorbiditeit geen grote operatie of narcose kunnen verdragen. Bovendien kunnen door deze bestraling meer patiënten in aanmerkingen komen voor de ‘wait and see’ behandeling,  waarbij verdere behandeling achterwege kan blijven, of pas ingezet wordt als de tumor groeit. Hierdoor kan een ingrijpende operatie en een eventueel stoma vermeden worden.
Deze techniek van oppervlakkige contactbestraling bestaat al langer in Europa, maar is nu ook beschikbaar in Nederland.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis