Maandelijks archief: november 2017

Eiwitten verbeteren screening darmkanker

Eiwitten verbeteren screening op darmkanker

Het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker spaart duizenden levens per jaar, maar kan nog verder worden verbeterd. Door niet langer alleen te zoeken naar spoortjes van bloed, maar ook naar een specifieke combinatie van verschillende eiwitten in de ontlasting, kunnen veel meer gevallen van darmkanker en voortgeschreden poliepen worden opgespoord. Dat schrijven onderzoekers van VUmc en AVL deze maand in het wetenschappelijk tijdschrift Annals of Internal Medicine.

Onder leiding van hoogleraar Connie Jimenez van het VUmc en hoogleraar Gerrit Meijer van het Antoni van Leeuwenhoek hebben de onderzoekers met massaspectrometrie gezocht naar eiwitten die voorkomen in de ontlasting van mensen met dikkedarmkanker of met voortgeschreden poliepen – de potentiële voorlopers van darmkanker – en bijna níet in de ontlasting van controlepersonen. In de huidige darmkankerscreening wordt gebruik gemaakt van één bloedeiwit, maar met een combinatie van vier specifieke eiwitten konden de onderzoekers in deze studie bijna twee keer zoveel darmkankers en vijf keer zoveel voortgeschreden poliepen detecteren.

Bevolkingsonderzoek
Het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt sinds 2014 stapsgewijs ingevoerd. Iedereen tussen 55 en 75 jaar oud krijgt om de twee jaar een uitnodiging om de ontlasting te laten controleren. Wanneer daar sporen van bloed in worden gevonden, volgt een uitnodiging voor een aanvullend darmonderzoek. Daarbij onderzoekt een maag-, darm- en leverarts met behulp van een coloscoop de hele dikke darm.

Nieuwe test ontwikkelen
In de huidige studie werd de ontlasting van in totaal bijna vierhonderd proefpersonen onderzocht. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand wordt nu een definitieve versie van een nieuwe test ontwikkeld om het bevolkingsonderzoek te verbeteren. Dit vergt nog enkele jaren onderzoek. Als dat ook succesvol is zal de nieuwe test eenvoudig ingevoerd kunnen worden omdat deze gebruik zal maken van dezelfde methode als de bestaande test om eiwit aan te tonen in de ontlasting. Daardoor zullen er weinig logistieke aanpassingen aan het screeningsprogramma nodig zijn

Bron: Persbericht VUmc

Alvleesklierkanker behandeling in gespecialiseerd centrum

Onderzoek Catharina Ziekenhuis: patiënten met alvleesklierkanker beter af in gespecialiseerd centrum

Patiënten met alvleesklierkanker hebben een betere kans op overleving als zij direct na de diagnose worden doorgestuurd naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in deze vorm van kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis, op basis van landelijke cijfers uit de Nederlandse Kanker Registratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het vooraanstaande medisch tijdschrift British Journal of Surgery heeft hierover een artikel gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat patiënten die de diagnose alvleesklierkanker krijgen in een niet-gespecialiseerd ziekenhuis, minder vaak een operatie ondergaan. “En een operatie, al dan niet gecombineerd met chemotherapie, is op dit moment de enige behandeling die kans geeft op genezing”, aldus chirurg dr. Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis.

Prostaatkanker vaak negatief voor sexleven

Jaarlijks krijgen ongeveer 11.000 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Ongeacht de behandelvorm (operatie, bestralen, hormoon- of chemotherapie), heeft de behandeling in meer of mindere mate een negatief effect op de seksualiteit.

Verpleegkundig specialist Erik van Muilekom van het Antoni van Leeuwenhoek legt het onderwerp al in het eerste gesprek met patiënten op tafel. ‘Driekwart van de mannen begint er zelf niet over. Het blijkt toch een lastig onderwerp voor mannen. Door zelf het onderwerp aan te snijden, verlaag je de drempel voor patiënten om hun vragen en problemen bespreekbaar te maken.’

De twee meest voorkomende seksuele gevolgen van prostaatkanker zijn erectiestoornissen en vermindering van libido. Dat laatste komt vooral voor bij hormoontherapie, maar ook het ziek voelen op zich speelt een belangrijke rol. Bovendien hebben de consequenties van de ziekte effect op de intimiteit. ‘Wij kunnen mannen op verschillende manieren helpen. Natuurlijk hebben we praktische hulpmiddelen. Denk aan medicijnen of bijvoorbeeld een vacuümpomp.’ Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een speciale poli waar mannen onder begeleiding van een verpleegkundige kunnen oefenen met deze hulpmiddelen.

Een openhartig gesprek over het probleem blijkt in de praktijk soms al voldoende te helpen. Het is voor de man – en soms ook hun partner – een vorm van rouwverwerking. Accepteren dat iets is veranderd en niet meer is zoals het was. Erik: ‘Door hier aandacht aan te besteden en er op verschillende momenten in het ziekteproces over te praten met de patiënt, kunnen de meeste mannen zich hier gelukkig vroeg of laat in berusten. Voor een klein aantal mannen geldt dat zij hier psychische problemen mee blijft houden. Dan verwijs ik hen door naar ons Centrum voor Kwaliteit van Leven waar maatschappelijk werkers, psychologen en een seksuoloog hen verder helpt.’

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Prostaatoperaties succesvoller in gespecialiseerde ziekenhuizen

Prostaatoperaties succesvoller in gespecialiseerde ziekenhuizen

Dat steeds minder ziekenhuizen prostaatkanker behandelen, pakt goed uit voor de patiënten. De operaties worden nu vooral uitgevoerd door chirurgen die erin gespecialiseerd zijn en daardoor komen nare complicaties veel minder voor.

Jaarlijks krijgen zo’n 11.000 mannen in Nederland die diagnose prostaatkanker. Vooral op hoge leeftijd hebben ontzettend veel mannen te maken met de ziekte. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. De vooruitzichten voor de patient bij prostaatkanker zijn over het algemeen goed, maar de bijwerkingen na een operatie kunnen erg vervelend zijn, zoals blijvende incontinentie en erectiestoornissen. Bij ziekenhuizen die meer dan honderd operaties per jaar uitvoeren, blijken die complicaties wel drie keer minder vaak voor te komen.
Maar ook bij andere ziektes zijn de effecten van specialisatie zichtbaar. Bij andere kankersoorten zoals darmkanker, borstkanker of longkanker, maar bijvoorbeeld ook voor een maagverkleining loont het om naar een gespecialiseerd ziekenhuis te gaan.Het gaat dan overigens vooral om de zware operatie zelf die in een gespecialiseerd ziekenhuis zou moeten plaatsvinden. De nazorg kan prima plaatsvinden in het ziekenhuis in de buurt.

Sterftecijfers kanker

UMC St Radboud publiceert sterftecijfers kanker
 Het UMC St Radboud publiceert voortaan de sterftecijfers van de behandeling van longkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Op de website van het ziekenhuis is te lezen hoeveel patiënten het ziekenhuis behandelt en welk percentage het overleeft.

Het Radboud maakt als eerste ziekenhuis in Nederland cijfers bekend over de uitkomsten van de behandeling van kanker. De cijfers zijn verzameld door de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL).

Daarnaast worden de wachttijden en ervaringen van patiënten met deze vormen van kanker openbaar gemaakt. Zo kunnen mensen de juiste informatie vinden over hun ziekte en de daarbij behorende behandeling.

Transparantie
“We willen transparant zijn over uitkomsten van zorg. Niet alleen om zichtbaar te maken welke kwaliteit we leveren, maar ook om onze zorg te verbeteren. Patiënten dienen de best mogelijke behandeling te krijgen”, zo vertelt Melvin Samsom, voorzitter Raad van Bestuur.

Eerst publiceert het ziekenhuis alleen de overlevingskansen van longkanker en gynaecologische kanker, zoals baarmoederhals- en eierstokkanker. Het streven van het Radboud is dat in een later stadium de uitkomsten van alle soorten van kanker openbaar gemaakt zijn.

 Bron: UMC St Radboud