Maandelijks archief: oktober 2017

Project Grip leven met kanker

Project GRIP op leven met kanker.

Het project ‘Grip op leven met kanker’ van NFK is erop gericht patiënten te ondersteunen bij het nemen van meer regie tijdens en na het ziekteproces. Hierdoor kunnen zij bewustere keuzes voor zorg, gezondheid en leefstijl maken en worden problemen eerder gesignaleerd. Dit draagt bij aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. Zo willen we ervoor zorgen dat huisartsen en oncologieverpleegkundigen een grotere rol krijgen bij de voorbereiding op de behandelingen en de begeleiding van de patiënt. Zij bieden zorg dichtbij huis en kennen de patiënt goed (situatie thuis en andere klachten/aandoeningen).

Bron:

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Rectumkanker en Wait-and-See

 

Wait-and-See bij rectumkanker

Veel patiënten met rectumkanker worden behandeld met chemoradiotherapie (combinatie van bestralingmet chemotherapie) voordat zij een operatie krijgen. Vaak wordt door de chemoradiotherapie de tumor kleiner. Dit wordt gecontroleerd met behulp van een MRI-scan en/of een sigmoïdoscopie voordat de operatie plaats vindt. Bij een kleine groep van de patiënten blijkt daaruit dat de tumor volledig verdwenen lijkt te zijn. Deze patiënten bieden wij een zogenoemde “Wait-and-See” behandeling, als alternatief voor een operatie.

“Wait-and-See” houdt in dat er afgewacht wordt of de tumor inderdaad wegblijft. Er vindt dus geen operatie plaats, maar wel regelmatige controles. U heeft hierdoor niet de risico’s van een operatie, geen blijvende stoma en waarschijnlijk minder incontinentie en seksuele klachten dan na een operatie. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft landelijk met prof. dr. Geerard Beets de meeste deskundigheid op het gebied van “Wait-and-See” bij rectumkanker.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Jong volwassenen met kanker

 

​Het UMCG start een online-onderzoek naar de zorg voor jongvolwassenen (18-35 jaar) met kanker, om de zorg voor deze leeftijdsgroep verder te verbeteren. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke specifieke wensen en behoeften jongvolwassenen met kanker en hun naasten hebben. Ook willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de knelpunten en belemmeringen die de jongvolwassenen ervaren en ook welke goede ervaringen en voorbeelden zij hebben. Jongvolwassenen met kanker die de afgelopen 4 jaar in het UMCG onder behandeling zijn of zijn geweest en hun naasten of nabestaanden, kunnen meedoen aan het onderzoek.

Kanker bij jongvolwassenen (de zogenaamde AYA’s: Adolescents & Young Adults ofwel kankerpatiënten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar) doet zich voor tijdens één van de belangrijkste fasen van het leven. In een periode waarin iemand normaal gesproken op eigen benen gaat staan, een opleiding gaat volgen of een gezin wil stichten, is er opeens de ziekte kanker die alle aandacht opeist. Dit kan gevolgen hebben voor studie, relatie, werk of vriendschappen. Daardoor hebben jongvolwassenen met kanker behoefte aan leeftijdsspecifieke zorg met aandacht voor werk en opleiding, seksualiteit, relaties en vruchtbaarheid, en late bijwerkingen van behandelingen. Het UMCG wil daarom de specifieke wensen en behoeften van deze groep weten, om de zorg verder te kunnen verbeteren.

Bron: UMCG

 

Behandeling maagkanker in basispakket

 Behandeling maagkanker komt in basispakket
 Maagkankerpatiënten die uitzaaiingen hebben op het buikvlies krijgen de komende vijf jaar een nieuwe, experimentele behandeling vergoed.

Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de patiënten die de behandeling krijgen, wordt eerst al het tumorweefsel operatief verwijderd. Vervolgens wordt de buik van de patiënten gespoeld met verwarmde anti-kankermedicijnen.

 Basispakket

De vergoeding van de veelbelovende behandeling gaat voor alle patiënten in de hele periode in totaal 1,8 miljoen euro kosten. Schippers hoopt dat de komende vijf jaar uitwijzen of de behandeling inderdaad werkt en of de vergoeding de moeite waard is. Na afloop beslist het kabinet of de behandeling in het basispakket blijft.

De behandeling is behoorlijk zwaar en is daarom niet voor alle kankerpatiënten geschikt.

Borstkanker bij mannen

Borstkanker bij mannen

Een groot deel van de Nederlandse mannen is zich er niet van bewust dat borstkanker ook bij mannen kan voorkomen. Uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het UMC Utrecht, blijkt dat ongeveer 40% van de mannen met borstkanker dit niet wist. Uit het onderzoek werd verder duidelijk dat  de omgeving hiervan vaak ook niet op de hoogte was. Gevolg is dat mannen lang afwachten als ze een ‘knobbeltje of een andere afwijking’ in de borst of aan de tepel opmerken. Om het bewustzijn te vergroten en omdat specifieke informatie hierover vaak lastig te vinden is, wordt zaterdag 7 oktober voor deze doelgroep een web site gelanceerd:

www.mannenmetborstkanker.nl .

Bron: Antoni van Leeuwenhoek/UMC Utrecht