Maandelijks archief: september 2017

Behandeling oudere kankerpatiënten

Behandeling oudere kankerpatiënten moet beter

Bij oudere patiënten met kanker moet de arts zich richten op de hele patiënt en niet alleen op de tumor. Dat betoogde prof. Johanneke Portielje van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) tijdens haar inaugurele rede op 18 september.

Artsen zijn gewend om te focussen op de tumor. “Maar bij ouderen draait het ook om vragen als: hoe is diens gezondheid, zal de patiënt zijn zelfstandigheid behouden en vindt hij de baten van een behandeling opwegen tegen de lasten?” zegt hoogleraar Geriatrische oncologie Johanneke Portielje. Die onderwerpen spelen mee bij behandelkeuzes. “Wil je als patiënt een extra behandeling om latere terugkeer van de ziekte te voorkomen? Dat hangt af van je levensverwachting en of je bereid bent om nu tijd op te offeren voor een behandeling die pas later weer tijd op gaat leveren. De risico’s van een behandeling zijn vaak groter op latere leeftijd, ook daar moet je rekening mee houden.”

In het HagaZiekenhuis, waar Portielje 1 dag in de week blijft werken, zette ze daarom een gespecialiseerde polikliniek op voor oudere patiënten met kanker en andere gezondheidsproblemen. Door haar patiënten oncologisch én geriatrisch in kaart te brengen, komt er een individueel behandelplan tot stand. “Dat wil ik ook in het LUMC gaan doen, samen met de afdeling Ouderengeneeskunde.”

Cijfers beschikbaar maken

Om de zorg voor ouderen met kanker te verbeteren moeten artsen ook over meer kennis kunnen beschikken. “Nu behandelen artsen vaak nog op de tast, omdat ze niet weten hoeveel winst een oudere kan verwachten van een bepaalde behandeling, hoe groot de kans is op bijwerkingen, enzovoorts.” Het LUMC werkt daarom in een regionaal verband aan voorspellingsmodellen die de dokter op zijn tablet kan raadplegen en die dit soort kennis inzichtelijk maken. In zo’n model voert de arts een aantal gegevens over zijn patiënt in over lichamelijk functioneren, zelfstandigheid en andere gezondheidskenmerken. “Daarna krijgt de arts allerlei cijfers te zien, zoals de kans om te overlijden met of zonder een bepaalde behandeling en het risico op bijwerkingen. Die cijfers kan de arts dan met zijn patiënt bespreken.” Portielje verwacht dat de modellen snel beschikbaar komen. “Voor borstkanker hopen we over één of twee jaar al een app in gebruik te nemen.”

Nieuwe medicijnen gerichter testen

Portielje benadrukt in haar oratie het belang van meer wetenschappelijk onderzoek. “Het meeste onderzoek richt zich nog steeds op jongere patiënten, terwijl inmiddels meer dan de helft van de kankerpatiënten oud is”, constateert ze. “Ik zie hier een belangrijke taak voor de academische centra. Verder zou ik graag zien dat fabrikanten verplicht worden om de werkzaamheid en bijwerkingen van nieuwe medicijnen, voordat ze op de markt komen, goed te onderzoeken bij de uiteindelijke doelgroep. Als het gros van de toekomstige gebruikers oudere mensen zijn met een gemiddelde gezondheid, dan wil je ook weten of de behandeling bij hen werkzaam is en niet juist schadelijk.”

Bron: Persbericht  LUMC

Bewegen en kanker

Bewegen verkleint kans op kanker
Ongeveer 2% van de kankersterfte en ongeveer 2% van de nieuwe kankergevallen is te wijten aan onvoldoende beweging. Voldoende beweging kan het risico op kanker zowel indirect (het effect op een gezond gewicht) als direct verkleinen.
Waarom wordt de kans op kanker kleiner als ik genoeg beweeg?
• Regelmatig bewegen zorgt voor gezonde hoeveelheden hormonen. Belangrijk, want te hoge hormoonspiegels geven meer risico op kanker;
• Lichaamsbeweging versterkt het immuunsysteem (je natuurlijke afweer);
• Bij genoeg bewegen voert je lichaam afvalstoffen sneller af via de dikke darm;
• Bewegen helpt mee aan een gezond gewicht, wat de kans op kanker ook verkleint.
Voldoende beweging is ook een goede manier om je risico te verlagen op hart- en vaatziekten, extreem overgewicht  en diabetes.
Hoeveel beweging heb ik nodig?
Om je gewicht gezond te houden is het goed om tenminste 5 dagen per week 30 minuten te bewegen. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is 60 minuten beweging verstandig. Je kunt de beweging opdelen in blokken van minimaal 10 minuten.
Bron KWF

Horizonscan Geneesmiddelen

 De HorizonscanGeneesmiddelen is een openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen die de komende jaren op de Nederlandse markt worden verwacht. De Horizonscan Geneesmiddelen moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn. Het Zorginstituut Nederland werkt hierin samen met andere overheidsorganen en branchepartijen. Op deze manier wordt kennis omtrent het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen, of uitbreidingen van indicaties, gebundeld en de toegang tot deze informatie geoptimaliseerd.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze informatie hun inkoop beter organiseren en behandelaars kunnen beter bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod. Ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze geneesmiddelen en tijdig de organisatie van de zorg en de financiering hiervan oppakken. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gefaciliteerd in het versterken van de onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen. Ook de overheid kan ingrijpen als de ontwikkelingen daarom vragen.

De partners van Zorginstituut Nederland voor de Horizonscan Geneesmiddelen:

 

 

Overige partners van de Horizonscan Geneesmiddelen (en verbonden aan één van bovengenoemde brancheorganisaties):
– Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothers (NVZa)
– Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK)
– VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen
– Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)