Maandelijks archief: april 2017

Bevolkingsonderzoek darmkanker

De mogelijkheid bestaat dat je tijdens het behandelingstraject voor darmkanker in een door jou gekozen ziekenhuis ook een oproep krijgt om mee te doen aan het landelijk bevolkingsonderzoek voor darmkanker.

In de begeleidende folder staat wel vermeld dat je niet mee hoeft te doen aan het bevolkingsonderzoek als je al onder behandeling bent voor darmkanker.

Wie voor de zekerheid toch een miniem gedeelte van zijn ontlasting in een klein buisje op stuurt voor het bevolkingsonderzoek, komt soms voor verrassingen te staan.

Zelfs als je recent in je ziekenhuis een scan en endoscopisch onderzoek hebt gehad met een gunstige uitslag, kan het gebeuren dat je telefonisch en schriftelijk bericht krijgt dat er bloed in je ontlasting is aangetroffen. Wat eventueel zou kunnen wijzen op darmkanker.

Je wordt dan ook verzocht je te melden bij een dichtst bijzijnde behandeling centrum.

Het is voor de patiënt een probleem om met deze  onverwachte negatieve informatie om te gaan.

Het beste is je behandelend specialist van je ziekenhuis deze medische informatie verstrekken.

Aan de hand van je medisch dossier kan er dan worden gekeken of je recent bent behandeld voor poliepen tijdens de endoscopie of dat misschien de constructie (matje) van je stoma de oorzaak kan zijn.

 Op hogere leeftijd groeien poliepen langzamer en is de kans op kanker veel geringer..

Kankerbehandeling zichtbaar op MRI


Gevolgen kankerbehandeling zichtbaar op MRI

Onderzoeker Matthan Caan van de TU Delft heeft de apparatuur ontwikkeld. Hij promoveert maandag.

Caan wijdde zijn promotieonderzoek aan de verbetering van de bestaande MRI-techniek. Dankzij de aanpassingen die hij deed, is het nu mogelijk zenuwbanen gedetailleerder in beeld te brengen.

De onderzoeker bracht zijn onderzoeksresultaten in de praktijk in het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam, dat met behulp van zijn vinding de effecten onderzocht van radio- en chemotherapie op de hersenen van jonge kankerpatiënten.

Bijzonder

,,Heel bijzonder”, noemt kinderarts-oncoloog Netteke Schouten de techniek die Caan heeft ontwikkeld. ,,Je kunt precies zien welke gebieden in de hersenen zijn aangetast.”

Dat is juist bij jeugdige kankerpatiënten van belang voor de nazorg omdat de hersenen van opgroeiende kinderen nog in ontwikkeling zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of de techniek ook kan bijdragen aan verbetering van de daadwerkelijke behandeling van kanker.

De verbeterde MRI-techniek kan volgens Caan ook veranderingen in de hersenen door ouderdom of ziekte beter in beeld brengen. Op die manier kan in de toekomst mogelijk een vroegere diagnose worden gesteld voor bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Delftse wetenschappers doen daar nader onderzoek naar.

Informatieve tips over kanker

 

Informatie over kanker is met enige handigheid  via  internet snel te vinden.

Wat slimme tips :

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert regelmatig  artikelen op haar web site die  ook voor niet medisch geschoolde toegankelijk zijn of anders een korte intro laten zien

Artikelen op de web site van Medisch Contact zijn vaak gewoon te lezen of tonen een intro over een onderwerp

Op de websites van ziekenhuizen staan soms links om je aan te melden voor een nieuwsbrief of persberichten

Via Blendle kun je tegen geringe betaling inzage krijgen in (medische) tijdschriften en kranten

Medische artikelen in kranten, tijdschriften en op websites zijn vaak overgenomen uit internationale bronnen

Zoek bij voorkeur de bronvermelding op bij een artikel om de originele tekst te lezen

Je kunt je computer instellen op vertalen van teksten zodat je sneller en gemakkelijker kunt zoeken en lezen

Succes!