Maandelijks archief: juli 2016

Slokdarmkanker ranglijst Nederland

alcohol

Nederland staat op de tweede plaats van de ranglijst van Europese landen waar slokdarmkanker het meest voorkomt.  

Zo maakte recent het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bekend.

Het WKOF analyseert en geeft voorlichting over wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker.

In Nederland wordt ieder jaar bij ongeveer 2.300 mensen, waarvan 1.700 mannen, slokdarmkanker vastgesteld.

Bij mannen staat slokdarmkanker op de zevende plaats van de meest voorkomende kanker in Nederland.

Bij mensen boven de zestig jaar en ouder wordt slokdarmkanker vaker geconstateerd.

Preventie en vroege opsporing zijn van groot belang omdat ongeveer vijf jaar na dat de diagnose is gesteld nog 19% van de patiënten in leven is.

Onderzoekers schatten dat ongeveer 1 op de 3 gevallen van slokdarmkanker voorkomen kan worden dor een gezond gewicht te behouden en geen alcohol te drinken.

Het is het grootste kankeronderzoek op dit gebied van kankerpreventie door het WKOF sinds 2007.

In totaal zijn 46 studie meegenomen met gegevens van 15 miljoen mensen, waaronder 31.000 mensen waarbij slokdarmkanker werd vastgesteld.

Het risico van slokdarmkanker neemt toe met 25% procent met 10 gram alcohol per dag.

De hoeveelheid van bijvoorbeeld een glas bier of wijn.

Het bewijs dat groente en fruit kunnen helpen beschermen tegen slokdarmkanker komt minder sterk naar voren dan in een eerder onderzoek.

 

Bron: Medisch Contact, WKOF.

Rectificatie Antoni van Leeuwenhoek

In de zomereditie van het relatiemagazine Antoni van Antoni van Leeuwenhoek staat helaas een hinderlijke fout.

In het interview met Rene Bernards en Gabe Sonke over de MammaPrint staat:

” De kans om binnen vijf jaar uitzaaiingen te krijgen, is voor deze vrouwen met of zonder chemotherapie even groot, namelijk 95%.”

Dit is onjuist. Het juiste percentage is ongeveer 5%

In de online versie van het magazine Antoni is de fout inmiddels hersteld

Bron: Antoni van Leeuwenhoek.

chemotherapie beinvloedt brein

mind app

In het Antoni van Leeuwenhoek wordt door neuropsycholoog en onderzoeker Sanne Schagen een onderzoek gedaan naar de invloed van chemotherapie op het brein.

In de loop van de jaren is geconstateerd dat sommige patiënten waarbij de ziekte niet in het centraal zenuwstelsel zat toch te maken kregen met cognitieve problemen.

Sommige patiënten hebben daar alleen last van tijdens de behandeling, maar een kleine groep patiënten kan zelfs na vijf of tien jaar problemen hebben na de chemotherapie.

Mensen kunnen zich niet meer goed concentreren op hun werkzaamheden. Vergeten vaak dingen en hebben moeite met bijwonen van vergaderingen door de snelle wisselingen van gesprekken.

Thuis de krant niet meer kunnen lezen als de televisie aanstaat of moeite hebben om te gaan met nieuwe technologie zoals een nieuwe mobiel.

Na een dag werken zijn ze uitgeput en bezigheden die normaal automatisch worden gedaan vergen nu veel inspanning.

Omdat het moeilijk is te voorspellen welke patiënten last krijgen van deze problematiek, wordt een onderzoek gedaan hoe precies chemotherapie je brein kan beïnvloeden.

Door een grote groep patiënten online te onderwerpen aan een neuropsychologische test waarbij voor en na diverse behandelingen hun concentratievermogen en geheugen wordt gemeten.

Er moet meer aandacht komen voor leven na kanker omdat veel meer mensen genezen of er nog lang mee blijven leven.

Inmiddels is zestig procent van de patiënten na de diagnose kanker nog in leven.

De onderzoeker Sanne Schagen stelt het erg op prijs dat het KWF Kankerfonds oog heeft voor deze groep mensen.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Meeroken is gevaarlijk

roken

Ongeveer de helft van alle Nederlanders is zich bewust van de gevaren van meeroken blijkt uit een uit onderzoek van NTS Nipo in opdracht van het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Van alle ondervraagden erkent ongeveer 51 procent dat een hartaanval het gevolg kan zijn van meeroken.

Voor rokers is het percentage van erkenning iets lager, namelijk 46 procent.

Ongeveer 54 procent van de rokers maakt zich enigszins zorgen over hun gezondheid.

34 procent van de ondervraagden is bezorgd over de gevaren van het eigen roken voor anderen.

93 procent van de ondervraagden ziet de gevaren van roken in.

Onder rokers is dat iets lager, namelijk 86 procent

Ondervraagden tussen de 12 en 21 jaar zijn meer van mening dat roken en meeroken erg schadelijk is dan 55-plussers.

Rokers tussen 22 en 34 jaar maken zich minder zorgen over de schadelijkheid van het eigen rookgedrag voor hun gezondheid en om de gezondheid van mensen om hen heen dan 35-plussers.

Bron: Medisch Contact, NTS Nipo, ministerie van Welzijn, Gezondheid en Sport.

Regionale samenwerking prostaatkanker

ziekte ontkennen

Ziekenhuizen in Groningen en Drenthe gaan intensief samenwerken op het gebied van prostaatkanker.

Voor patiënten heeft dat tot gevolg dat zij, ongeacht de keuze uit de samenwerkende ziekenhuizen, snel toegang hebben tot de best mogelijke zorg die gebaseerd is op de stand van de wetenschap en voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen.

De samenwerking krijgt vorm in het Prostaatcentrum Noord-Nederland.

Deelnemende instellingen zijn het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Patiëntenorganisatie ProstaatKankerStichting is nauw berokken bij de ontwikkeling van het centrum.

In de afgelopen jaren is zorg in de regio in toenemende mate geconcentreerd om zorg professionals in staat te stellen hun deskundigheid vaker toe te passen en zo de kwaliteit van zorg te bevorderen.

De samenwerking in het prostaatcentrum is gericht op de urologische oncologie en wordt in de toekomst uitgebreid met blaaskankerzorg.

Nieuwe techniek bijnieroperaties

oogoperatie

Het UMCG introduceert een nieuwe techniek om tumoren uit de bijnieren te verwijderen.

Hierbij wordt de patiënt in buikligging geopereerd inplaats van de gebruikelijke rugligging.

Deze nieuwe operatietechniek vergt minder tijd en is ook minder belastend voor de patiënt.

De techniek is ontwikkeld in een ziekenhuis te Essen en wordt nu voor het eerst toegepast in het UMCG.

Omdat de bijnier aan de achterzijde van de buik dicht bij de rug ligt, moet de chirurg langs de andere organen om de bijnier te benaderen.

De grote voordelen van deze buik-ligging techniek zijn dat de operatie lijdt tot minder bloedverlies en minder pijnklachten voor de patiënt na de operatie.

Ook duurt de operatie korter. Meestal minder dan een halfuur tot een uur.

De patiënten kunnen door deze nieuwe manier van opereren sneller naar huis.

Inmiddels zijn 24 patiënten succesvol geopereerd.

Het UMCG blijft de patiënten op lange termijn volgen om de termijneffecten van deze ingreep te kunnen bepalen.

Bron: UMCG

Prostaatkanker nieuwe operatie techniek

operatie

Het Antoni van Leeuwenhoek is bezig te onderzoeken of de tumor tijdens de prostaatkanker operatie totaal verwijderd kan worden door een nieuwe techniek.

De techniek heet Cerenkov-luminescentie-beeldvorming en wordt in de beginfase van het onderzoek verder geoptimaliseerd.

Radioactieve stoffen, die al gebruikt worden om de tumoren af te beelden met grote scanners, zenden ook een zwak licht uit.

Met de ontwikkelde camera LightPath is dit licht te detecteren en af te beelden. Zodat te controleren is of de snijranden van de verwijderde tumoren geen kankercellen meer bevatten.

Het doel is het aantal prostaatoperaties waarbij het tumorweefsel niet geheel verwijderd is en de daardoor noodzakelijke nabehandelingen aanzienlijk te verlagen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twenthe.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek, KWF, STW en Universiteit Twenthe.

Slokdarmkanker herkennen in vroeg stadium

 

operatie

Slokdarmkanker is moeilijk te herkennen in het vroegste stadium.

De TU Eindhoven heeft daarom in samenwerking met het Catharina ziekenhuis te Eindhoven een techniek ontwikkelt om de computer foto’s te laten doorzoeken naar tekenen van slokdarmkanker.

Het resultaat is opvallend goed: de computer herkent de vroegtijdige kanker net zo goed als topspecialisten.

Patiënten met Reflux ontwikkelen door het terugstromen van maagzuur irritatie in de slokdarm en hebben daardoor kans op vorming van afwijkend weefsel.

Zo’n zogenaamde Barrett-slokdarm is een van de grootte risicofactoren in het Westen om slokdarmkanker te krijgen.

Patiënten met een Barret-slokdarm worden dan ook regelmatig endoscopisch onderzocht.

De vroegste stadia van slokdarmkanker is bijzonder moeilijk te constateren.

Er zijn maar een handjevol specialisten in Nederland die daarvoor de benodigde ervaring hebben.

Beginnende slokdarmkanker valt nog makkelijk te behandelen, maar kanker in een gevorderd stadium heeft een vijfjaarsoverlevingskans van minder dan 50%.

Per jaar komen er zo 2.500 nieuwe patiënten bij. Overgewicht speelt hierbij ook een belangrijke rol.

De nieuwe werkwijze om met een computer een analyse van beginnende slokdarmkanker te maken zou in alle ziekenhuizen moeten worden ingevoerd.

Naar verwachting zal dat helaas nog 5 tot 10 jaar duren.

Bron: Catharine Ziekenhuis Eindhoven, TU Eindhoven, Universitair ziekenhuis Leuven, Krankenhaus Barmherzige Bruder Regensburg, St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Academisch Ziekenhuis Amsterdam en het tijdschrift Endoscopy.

Teststrips voor kanker

cea waarde

Onderzoekers zijn bezig met een teststrip te ontwikkelen die thuis kan worden gebruikt om zich te testen op malaria of kanker.

Door een druppel bloed op de teststrip aan te brengen kan de strip daarna eenvoudig naar het lab worden opgestuurd.

Alleen bij een positieve uitslag is het nodig met een arts contact op te nemen.

De kosten voor zo’n test kunnen minimaal zijn: namelijk 50 eurocent.

Uit onderzoeken is gebleken dat de druppel bloed een maand bruikbaar blijft voor nadere onderzoeken.

Dat is een belangrijk aspect voor mensen die in afgelegen gebieden wonen of lang moeten reizen.

De test is geschikt voor alle antistoffen die het lichaam aanmaakt. Zoals  dikkedarmkanker of eierstokkanker.

De test bevat kleine chemische instrumenten die kunnen helpen om de ziekten op te sporen.

De onderzoekers hopen na drie jaar klinisch onderzoek bij mensen te kunnen starten met de test.

Daarnaast is men ook aan het onderzoeken of het mogelijk is met een teststrip via speeksel of urine ziekten op te sporen.

Bron NU.nl. ScienceDailay. Journal of the American Chemical Society