Maandelijks archief: juni 2016

Ongeregistreerde medicijnen tegen kanker

operatie

Artsen regelen honderden keren per jaar nog niet in Nederland toegestane medicijnen voor uitbehandelde kankerpatiënten staat te lezen in een artikel van de De Volkskrant van 29 juni j.l.

De meeste aanvragen kreeg de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor het medicijn Tagrisso.

Het eerste geneesmiddel in veertig jaar dat de levensverwachting van een bepaald type longkankerpatiënt flink kan verbeteren.

In meer dan de helft van de Amerikaanse staten is de afgelopen twee jaar een right tot try wet aangenomen dat patiënten het recht geeft om experimentele medicijnen te gebruiken. Een artsenverklaring is hiervoor voldoende.

De vraag is wel of deze nieuwe wet de patiënt helpt. De farmaceut kan niet worden gedwongen een stervende patiënt een experimenteel medicijn te verstrekken.

In het hele land werden slechts veertig patiënten zo aan medicijnen geholpen.

In Nederland is de periode van ontdekking en toelating van een potentieel medicijn minstens twaalf jaar. Tijdens die periode valt dan ruim 90 procent af.

De lange weg en strenge controle heeft te maken met het medicijn softenon dat in de jaren zestig op de markt kwam tegen misselijkheid tijdens zwangerschap, maar bij ongeboren kinderen ernstige afwijkingen veroorzaakte.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties laat weten bij monde van Pauline Evers: ‘Dat het verstrekken van een experimenteel middel soms goed gaat, maar vaak ook helemaal niet. Kiezen om de tijd te nemen en het leven op een goede manier te beëindigen inplaats van tot het laatst door te behandelen, is ook een optie.’

De echtgenote van een patiënt stelt echter: ‘Als je zo ziek bent, grijp je elke strohalm. Nee levensreddend is het middel niet, maar we zijn blij dar we het hebben gedaan. De resultaten zijn zo goed dat we weer wat vertrouwen hebben.’

De ziekenhuisapotheker Zwaveling neemt het standpunt in: “Dat patiënten geen recht hebben op een experimenteel medicijn. Patiënten mogen dan veel weten door internet, maar ze zijn wel leek en wij moeten ze behoeden voor misstappen.’

Medisch ethica Eline Bunnik van het Erasmus MC laat weten: ‘Dat er artsen zijn die de route kennen. Zij zien het als hun taak om verder te zoeken voor de patiënt en werken samen met apothekers die er ervaren in zijn.’

Bron: de Volkskrant. LUMC. Annals of Internal Medicine. Radboudumc. NGZ. Erasmus MC.

Bewegen verlaagt kans op kanker

swimming-15262_960_720

Sporten of regelmatig voldoende bewegen verlaagt mogelijk het risico op een aantal soorten kanker.

Door intensiever te bewegen zou de kans op de verschillende soorten kanker minder worden.

Het National Cancer Institute heeft de gegevens van twaalf verschillende studies die tussen 1987 en 2004 in Europa en Amerika werden verzameld onderzocht.

Deze data bevatten gegevens van 1.4 miljoen mensen tussen de 19 en 98 jaar oud en 186.932 diverse soorten kanker.

Er werden 26 typen kanker onderzocht. De invloed van beweging verschilde per variant van de ziekte.

Volgens de wetenschappers veroorzaakt beweging een lager niveau van de hormonen zoals oestrogeen die in verband met kanker wordt gebracht.

Ook helpt veel bewegen het niveau van insuline onder controle te houden.

Lichamelijke activiteit is ook een goede methode om stress te voorkomen.

Het DNA wordt dan mogelijk minder beschadigd door oxidatieve stress.

Bron: NU.nl. JAMA Intermal Medicine. National Cancer Institute.

Genen actief na overlijden

dna

Door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond  dat honderden genen dagenlang actief blijven in de dode lichamen van muizen en vissen.

Het gaat om de genen die betrokken zijn bij ontstekingsreacties en tumorvormen.

In sommige gevallen blijven de genen nog vier dagen werken in de lichamen van dode muizen.

De genetische activiteit van de dode dieren piekten na 24 uur en was pas na 96 uur niet meer meetbaar.

De meeste genen waren betrokken bij de lichamelijke processen die in werking treden bij ernstige verwondingen. Wat opmerkelijk was, dat sommige genen voor tumorvormen zorgden.

Als in het menselijk lichaam de genen ook actief zouden blijven na het overlijden, dan zou dat gevolgen hebben voor het transplanteren van organen van de overledenen.

Het is aan te nemen dat dergelijke genen voor tumorvorming ook in het menselijk lichaam nog dagenlang actief blijven na het overlijden.

Mensen met een getransplanteerd orgaan van overledenen ontwikkelen relatief vaker kanker.

Het is van belang om te weten wat er met de organen gebeurd na de persoon is overleden. 

Vooral wanneer je de organen wilt transplanteren.

Bron: NU.nl. Science. Universiteit van Washington.

Sterftecijfers en ziekenhuizen

operatie

Het publiceren van sterftecijfers van ziekenhuizen wordt in het algemeen beschouwd als een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering.

Het bewijs dat dergelijke transparantie niet alleen goed is voor het ziekenhuis maar ook voor de patiënt is verbazend dun bleek door een onderzoek uit  Boston ( Ann Intern Med. 2016, online 31 mei).

De onderzoekers vergeleken daarom de sterfte van 20,7 miljoen patiënten die waren opgenomen in 3970 ziekenhuizen in de periode 2005-2012

De onderzoekers begrepen zelf ook niet helemaal waarom de sterfte niet sterker daalt door openbaarheid van gepubliceerde cijfers.

Men zou verwachten dat “peer-pressure” ziekenhuisdirecties zou motiveren tot betere prestaties.

Wellicht is de omfloerste presentatie daaraan debet.

Ziekenhuizen worden alleen ingedeeld in beter dan gemiddeld, gemiddeld en slechter dan gemiddeld op alle 3 de sterfte oorzaken samen.

Het is ook mogelijk dat publieke verantwoording geen groot effect heeft omdat de ziekenhuisdirecties er van overtuigd zijn niet op hun gegevens door belanghebbenden te worden afgerekend.

Aangezien de patiënten  er amper opletten, maakt de leiding zich weinig zorg over het verlies van marktaandeel. 

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Tumorweefsel gekleurd bij operatie

uitzaaiingen

Tumorweefsel is door de ontwikkeling van een nieuwe camera groen gekleurd zichtbaar bij  open operaties.

De camera is ontwikkeld in samenwerking met een Japans bedrijf en het Leids Universitair Medisch  Centrum (LUMC) en is nu wereldwijd beschikbaar.

Hiervoor hebben de onderzoekers speciale stoffen ontwikkeld die zich binden aan het tumorweefsel dat bij de operatie verwijderd moet worden.

Door bij de operatie fluorescentie te gebruiken, komen de kwaadaardige cellen goed in beeld en kan het weefsel makkelijker en volledig worden verwijderd.

Een bijkomend voordeel is dat  tijdens de operatie het licht in de operatiekamer kan aanblijven in tegenstelling met de oude camera die alleen een zwarte afbeelding gaf.

Deze nieuwe techniek wordt al internationaal toegepast en zal binnenkort ook in Europese medische centra worden gebruikt.

De techniek is te gebruiken voor tumoren in het bekken, hoofd-hals gebied, borsttumoren en melanomen. Het apparaat kan ook onder meer bloedvaten in beeld brengen.

Bron: LUMC

Longkanker bij ouderen

ECAT-Exact-HR--PET-Scanner

Longkanker wordt vaak niet tijdig ontdekt bij patiënten die tussen 50 en 64 jaar oud zijn.

Bij patiënten die ouder zijn dan 70 jaar wordt wel sneller longkanker geconstateerd.

Dit is gebleken uit een Engels onderzoek van het Britse Cancer Research bij 34.000 longkankerpatiënten.

Door het vergelijken van de patiëntengegevens kon het verschil worden gevonden in het stadium waarop kanker werd geconstateerd bij jongere en ouderen mensen.

Uit de bevindingen bleek dat de diagnose pas later wordt gesteld bij patiënten tussen vijftig en zestig jaar oud.

60 procent van de ruim 45.000 longkanker diagnoses wordt jaarlijks gesteld bij ouderen boven de zeventig jaar.

Bron: NU.nl. NZG. Britse Cancer Research.

Slokdarmkanker door hete dranken

koffie

Slokdarmkanker wordt mede veroorzaakt door het drinken van hete dranken zoals thee, koffie of hete soep.

Voedingsdeskundigen van de Wageningen Universiteit en Chinese onderzoekers hebben dat ontdekt in het Noorden van China.

Het is daar de gewoonte om vers gezette groene thee supersnel te drinken. Het artikel hierover verschijnt binnenkort in de International Journal of Cancer.

Thee smaakt beter als het water 70 tot 80 graden Celsius is.

In Europa wordt thee en koffie niet niet zo erg heet gedronken. Tot ongeveer 60 graden Celsius.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt onderscheid in vier verschillende groepen kankerverwekkend:

1. meest kankerverwekkend: sigaretten                                                                                                         2. hete dranken                                                                                                                                                         3. gewone koffie                                                                                                                                                         4. minst kankerverwekkend

Bron: WHO. EHP. RTL

 

Kerkbezoek en minder kanker

bidden

Geregeld bezoek aan religieuze diensten was geassocieerd aan lagere risico op totale sterfte, hartsterfte en kankersterfte onder vrouwen.

Religie en spiritualiteit zijn misschien een ondergewaarde mogelijkheid van steun die artsen met hun patiënten kunnen praktiseren.

Dit is de conclusie van de onderzoeker Tyler J. VanderWeele en collega’s in een verschenen artikel in JAMA Intermal Medicine (16mei 2016 online).

De onderzoekers maakten gebruik van informatie uit de grote Nurses’ Health Study waarin 121.700 verpleegsters sinds 1976 worden gevolgd.

Kerkbezoek meer dan eens per week was gerelateerd aan een 33% lagere totale mortaliteit vergeleken met vrouwen die nooit naar de kerk waren geweest.

Eens per week scheelde 26% en minder dan eens per week 13%.

Regelmatig de dienst bijwonen scheelde in 16 jaar 5 maanden in levensverwachting.

Ook in eerder onderzoek is steeds positief verband gevonden tussen kerkgang en levensverwachting.

Deze studie voegt daar, door grootte en kwaliteit, belangrijk bewijsmateriaal aan toe.

De onderzoekers wijzen wel op de geringe generaliseerbaarheid en beperkte meetbaarheid van godsdienstigheid.

In de publicatie wordt er ook op gewezen dat er geen bewijs is geleverd voor het bestaan van God of van de positieve invloed van godsdienst of dat artsen kerkgang moeten aanbevelen.

Bron JAMA Intermal Medicine. Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde.

Getrouwde mensen overleven vaker kanker

wedding-rings-949106_960_720

Wetenschapper van de Universiteit van Californië hebben hebben ontdekt dat getrouwde mensen meer kans hebben om kanker te overleven dan vrijgezellen.

Uit een onderzoek bij ruim 60.000 mensen die verschillende type leukemie hadden, is gebleken dat patiënten die getrouwd waren een vijfde meer kans hebben om de ziekte te overleven.

De onderzoekers vermoeden dat de partner van de patiënt vaker aanspoort om een arts te bezoeken.

Ook hebben getrouwde mensen, of samenwonenden, vaker iemand om voor te leven.

Patiënten die geen relatie hebben gaan vaker in een later stadium naar de dokter en zijn zieker.

Mannen met kanker hebben meer baat bij een relatie dan vrouwen.

Vrouwen hebben, zelfs als ze single zijn, meestal meer ondersteuning van de omgeving.

Bron: Universiteit van Californië . Nu.nl. The Telegraph.

Levertumor en hitte-behandeling

borstkanker

Uitzaaiingen van dikkedarmkanker in de lever en behandelen met verhitting en verbranding door radio frequente ablatie (RFA), is net zo effectief als bij een operatie waar een deel van de lever wordt verwijderd.

In het toonaangevend chirurgische tijdschrift British Journal of Surgery werd een onderzoek gepubliceerd van de UMCG chirurg Koert de Jong en zijn collega’s.

Het voordeel van deze behandeling is dat de patiënten niet meer geopereerd hoeven te worden en meestal de volgende dag weer naar huis kunnen.

De meeste patiënten die leverkanker hebben, ondergaan een grote operatie waar bij een deel van de lever wordt verwijderd.

Helaas krijgt 70 procent van de patiënten opnieuw kanker en vaak in de lever.

De methode RFA is dan een perfecte behandeling omdat deze meerdere keren achter elkaar kan worden uitgevoerd. Anders zouden de patiënten een palliatief traject ingaan met een chemokuur.

Met de uitkomsten van dit onderzoek komt de discussie op gang om RFA ook toe  te passen bij geselecteerde patiënten met te opereren levertumoren.

Momenteel wordt bekeken of op Europees niveau RFA een centrale rol kan krijgen in de behandeling van levertumoren.

“RFA is de toekomst” , stelt chirurg Koert de Jong.

Bron: UMCG. Blikopnieuws.