Maandelijks archief: april 2016

Blaaskanker en medicijn gebruik

Blaaskanker en medicijn gebruik

Al langer bestaan er aanwijzingen dat diabetes patiënten type 2 die pioglitazon gebruiken een hogere kans op blaaskanker hebben.

De literatuur was hierover verdeeld.

In een recent groot onderzoek is gebleken uit gegevens van Britse huisartsen dat het risico toenam bij langer gebruik en hogere doseringen van het middel piogliatazon.

Rosiglitazon, een middel dat tot dezelfde groep behoort als pioglitazon, gaf geen verhoogd risico op blaaskanker.

Overstappen op rosiglitazon is geen optie. Aangezien dit middel in 2010 van de markt is gehaald door het Europees Geneesmiddelen Agentschap vanwege cardiovasculaire bijwerking.

Je kunt contact opnemen met je huisarts voor meer informatie.

Bron: NTvG. CPRD. EMA. NHG-standaard. Farmacotherapeutisch Kompas.

Overlevingskans maagkanker

bloed

Overlevingskans maagkanker.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de relatie van maagkanker met voeding en leefstijl.

Het is het grootste onderzoek op dit gebied sinds 2007.

Uit het rapport blijkt dat het drinken van 3 of meer alcoholische dranken en het eten van bewerkt vlees het risico op maagkanker verhoogt.

Ook is het nieuw dat overgewicht een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van maagkanker.

Voor het nieuwe rapport is wereldwijd onderzoek gedaan naar voeding, lichaamsgewicht,  lichaamsbeweging en de kans op toename van maagkanker.

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 1.500 mensen de diagnose maagkanker.

Omdat de ziekte pas in een laat stadium wordt ontdekt is na 5 jaar na de diagnose maar 20% van de patiënten nog in leven.

Maagkanker komt vaker voor bij mannen dan vrouwen en de meeste patiënten zijn ouder dan zestig jaar.

Door een andere leefstijl: geen alcohol, meer bewegen, gezond gewicht behouden en geen bewerkt vlees meer eten, kan circa 17% van nieuwe gevallen van maagkanker worden voorkomen.

Bron: WKOF. Blikopnieuws.

Observatie van afweersysteem

blood-156063_960_720Observatie van het afweersysteem

In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt een onderzoek gedaan naar het afweersysteem om te observeren hoe verschillende afweercellen in het bloed circuleren.

Dit is van belang voor patiënten die een therapie krijgen die het afweersysteem onderdrukt.  Zoals bij beenmergtransplantatie of het toepassen van prednison.

De laatste jaren is er al veel vooruitgang geboekt door gebruik te maken van targeted therapy, waarbij een beperkter deel van het afweersysteem wordt onderdrukt.

Maar ook bij targeted therapy raakt het immuunsysteem beschadigd of gewijzigd. Het kan door de therapie een deel van het geheugen ‘kwijtraken’.

Het onderzoek is er opgericht om het afweersysteem te begeleiden en te herstellen. Bijvoorbeeld door vaccinaties.

Tevens is er een onderzoek voor een nieuw concept om kanker aan te tonen.

Hiervoor ontving de nieuw aangestelde toponderzoeker Prof. J.J.M. van Dongen (recent verbonden aan het LUMC) van de Europese Commissie 2,5 miljoen euro voor dit innovatief onderzoek.

Het doel is de aanwezigheid van kanker te kunnen aflezen uit bepaalde afweercellen in het bloed. Het gaat om macrofagen die dode cellen uit het bloed opruimen en afvoeren via de bloedbaan.

Door het afval te onderzoeken kan worden vastgesteld of er kankercellen in voorkomen. Met een bloedprikje zou dan in een zeer vroeg stadium kanker kunnen worden vastgesteld.

En bij patiënten die succesvol zijn behandeld als controlemiddel te gebruiken om eventuele uitzaaiingen op te sporen.

Bron: LUMC

Patientenorganisaties

 INFORMATIE EN LINKS

 Bron: Kanker.nl

Chemo bij borstkanker soms onnodig

Chemo en borstkanker.

Vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker krijgen na hun operatie vaak een aanvullende chemotherapie om uitzaaiingen te voorkomen.

Maar een aanzienlijk deel van de vrouwen had waarschijnlijk nooit uitzaaiingen gekregen en ondergaat waarschijnlijk deze zware therapie mogelijk onnodig.

De MammaPrint is een door het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ontwikkelde test waarmee kan worden voorspeld voor welke vrouwen met een vroeg stadium van hormoon gevoelige borstkanker de aanvullende chemotherapie nodig is.

Het gebruik van MammaPrint kan bij 2.500 patiënten per jaar onnodige chemotherapie voorkomen.

De betrouwbaarheid van deze test is nu definitief aangetoond in een Europees onderzoek onder 6.693 patiënten. Waarvan ruim 2.000 uit Nederland.

De test bepaalt de activiteit van 70 genen in het tumorweefsel.

De groep borstkankerpatiënten die behandeld kunnen worden (tumoren tot 5cm) is door de MammaPrint verruimd tot 4.000 vrouwen per jaar.

Jaarlijks krijgen 14.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Hiervan heeft 80% te maken met een hormoon gevoelige vorm. 

Bron: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Aanleg erfelijke borstkanker en behandeling

Aanleg en informatie over erfelijke borstkanker.

Recente informatie uit onderzoeken en studies van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis geven aan dat specialisten steeds beter een inschatting kunnen maken van het risico dat bij een gendrager daadwerkelijk kanker zich ontwikkelt.

Het risico kanker ook in de andere borst te krijgen wordt beter in kaart gebracht en het advies om mogelijk preventief de borst te verwijderen is dan beter onderbouwd.

Door de nieuwe inzichten wordt niet alleen behandeladvies aan alle dragers van het BRCA-1 en BRCA-2-gen gegeven, maar laten de recente inzichten ook zien dat bij erfelijke borstkanker behandelingen en begeleiding noodzakelijk zijn.

Ieder mutatiedrager heeft een andere leefstijl en specifieke DNA-kenmerken. Zelfs binnen een familie kunnen verschillen zijn.

Er zijn aanwijzingen dat bepaalde medicijnen of therapien specifiek bij gendragers effectief zijn.

In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis doet internist-oncoloog Sabine Linn onderzoek naar behandeling van BRCA1- en BRCA2- draagsters met uitgezaaide borstkanker met zogenaamde PARP remmers waarbij eiwitten alleen tumorcellen kapot maken en gezonde cellen heel laten.

Het onderzoek richt zich op het maken van een standaardbehandeling voor deze groep. Er zijn nog andere onderzoeken nodig voor stamceltransplantatie en voor vrouwen die drie of minder uitzaaingen hebben. En voor een paar vrouwen die al acht jaar geen recidief hebben.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Chemotherapie darmkanker 25 % werkzaam

Chemotherapie is een brede en klassiek behandeling.

De therapie richt zich op alle snel delende cellen. Maar tumoren reageren vaak verschillend op diverse soorten chemotherapie.

Het verschilt per behandeling, maar gemiddeld reageert 25% van de patiënten op chemotherapie zo blijkt uit een onderzoek van professor dr. Rene Bernards van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het internationaal toonaangevend vakblad CEL.

Chemotherapie met het middel Vinorelbine blijkt echter goed te werken bij BRAF-achtige darmkanker maar niet bij andere soorten darmkanker. Ongeveer twintig procent van de patiënten heeft dit soort darmkanker.

Er zijn duidelijk aanwijzingen nodig om uit te zoeken welke behandeling nodig is voor patiënten met hun specifieke tumoren.

En daarvoor is een behandeling met Personalized medicine de meest aangewezen weg.

Met deze behandeling wordt gekeken welke eigenschappen een specifieke tumor heeft en welke afwijking in het DNA zitten. Wanneer dat mogelijk is wordt een gerichte behandeling gegeven in plaats van een brede.

De darmtumoren met een mutatie van het gen BRAF zijn zeer gevoelig voor een therapeutische behandeling met het middel Vinorelbine. En ook tumoren die geen mutatie hebben in het BRAF-gen, maar zich net zo gedragen zijn ook gevoelig  voor Vinorelbine.

Binnenkort wordt in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een klinische trial gestart met een selecte groep darmkanker patiënten.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. CEL.Blikopnieuws.

Kankermedicijn met broodje kaas als ontbijt.

 

Het kanker remmend medicijn Pazopanib dat werkzaam is bij niercelkanker en kanker in weke delen is onderzocht op initiatief van het Radboud Ziekenhuis.

Volgens de geldende voorschriften moest het medicijn op nuchtere maag worden ingenomen.

Een Amerikaans onderzoek had al uitgewezen dat bij inname van Pazopanib met een ontbijt van bacon & eggs een lagere dosering nodig was.

Een apotheker van het Deventer Ziekenhuis heeft een onderzoek gedaan met het gebruik van een gewoon Europees ontbijt.

Daaruit bleek dat de dosering van het medicijn met 25% kon worden verminderd door een simpel ontbijt met een broodje kaas.

Door deze aanpassing kan de dosering van het medicijn met 25% omlaag en dat scheelt jaarlijks 10.000 euro per patiënt.

Het voordeel is daarbij dat de patiënten niet vroeg hoeven op te staan om het medicijn in te nemen op nuchtere maag.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Radboudumc Nijmegen, Deventer Ziekenhuis en het LUCG Leiden.

Behandeling kanker op maat

In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis wordt gewerkt met een persoonlijke maat van behandeling van kanker: de Personalized medicine.

Dankzij toepassing van wetenschappelijke kennis dat elke kanker anders is en iedere tumor een specifieke DNA-afwijking heeft.

Hierdoor is het resultaat van een behandeling niet voor iedere patiënt gelijk.

Afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt en de gebruikte medicijnen, is het doorslaggevend of de patiënt in aanmerking komt voor Personalized medicine.

Bij sommige vormen van borstkanker, prostaatkanker, hoof-halskanker, longkanker en melanoom wordt deze manier van behandelen gedaan.

Het ligt in de opzet van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om in de toekomst alle patiënten te kunnen helpen met een behandeling op maat.

Bron: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Chemotherapie sneller zichtbaar werkzaam

Door onderzoek van het Brighton and Woman’s Hospital in Boston (V.S.) is het mogelijk sneller vast te stellen of chemotherapie en immuniteit therapie werkt bij kankerpatiënten.

Met PET of MRI scans kan pas na een aantal keren worden vastgesteld of de chemotherapie of immuniteit therapie aanslaat.

Het wetenschappelijk tijdschrift PNAS heeft dit onderzoek recentelijk gepubliceerd.

Door deze nieuwe techniek lichten de kankercellen groen op zodra ze onschadelijk worden gemaakt.

Het medicijn wordt ingebracht via een nano deeltje dat groen wordt zodra er een specifiek enzym aanwezig is.

Dat enzym komt vrij als als de kankercellen vernietigd worden.

De methode is getest op huidkanker cellen en prostaatkanker cellen.

De opzet van het onderzoek is het voorkomen van onnodig behandelen met chemotherapie.

Bron: Brighton and Woman’s Hospital. Proceeding National Academy of Sciences. Nu.nl