Maandelijks archief: maart 2016

Patientvriendelijke behandeling huidkanker

Radiotherapiegroep, een zelfstandig instituut voor bestraling, heeft als eerste in Nederland een bestralingsapparaat voor huidkanker in gebruik genomen.

Met een paar korte behandelingen kunnen huidtumoren hiermee worden bestraald.

Het apparaat Esteay wordt gebruikt bij patiënten met basaalcelcarcinoom.

Dit is de meest voorkomend soort van huidkanker.

Aangezien basaalcelcarcinoom meestal in het gezicht voorkomt, is het Esteay apparaat bijzonder geschikt om een cosmetisch goed resultaat te bereiken.

De behandeling is pijnloos en er is geen verdoving nodig.

Deze methode wordt dan ook bij voorkeur gekozen inplaats van een operatie.

In Spanje en de Verenigde Staten zijn er al veel positieve resultaten mee geboekt.

Bron: NVZ.

Cannabisgebruik zit in de genen

Cannabis wordt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw door de hippies veelvuldig gebruikt in Nederland.

Het duurde een tijdje voordat justitie in de gaten had dat het echt een verdovend middel was. Er werden strenge straffen uitgedeeld voor het in bezit hebben van geringe hoeveelheden verdovende middelen en in het buitenland waren de straffen ongekend hoog.

Tegenwoordig zijn deze verdovende of geestverruimende middelen ook beschikbaar als  pijnstillend medicijn voor kankerpatiënten.

Je mag het zelfs bescheiden kweken voor eigen gebruik.

Jasper Grootveld, helaas overleden, maar voorheen landelijk bekend als rookmagier was een grote promotor van cannabis en andere middelen.

Hij rookte zelf onbekommerd sigaretten maar bekladde wel demonstratief reclameborden van tabaksfabrikanten.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat er vier genen zijn die een rol spelen bij het gebruik van cannabis.

Uit de studie komt ook naar voren  dat de risicofactoren voor cannabisgebruik de risicofactoren van nicotinegebruik overlappen.

Er werden vier genen gevonden die bij cannabisgebruikers een andere variatie hadden dan bij mensen die nooit cannabis gebruikten.

Vervolgonderzoek zal er op gericht zijn te achterhalen hoe de genen het gebruik van cannabis beïnvloeden en welke rol ze spelen bij verslaving.

Bron: AMC. Vu. Radboud Ziekenhuis. Blikopnieuws.

Brughoektumor goedaardig gezwel

Brughoektumor is een goedaardig gezwel dat ontstaat in de hoek tussen de hersenstam en de kleine hersenen.

De diagnose van brughoektumor roept veel vragen op en de behandelmogelijkheden zijn divers: een operatie, bestraling of afwachten hoe de tumor zich ontwikkelt.

De klachten zijn meestal eenzijdig gehoorverlies, evenwichtsstoornissen en oorsuizen.

Goede voorlichting is van groot belang om de patiënt de juiste  keuze te laten maken.

Een brughoektumor is weliswaar een goedaardig gezwel, maar zit altijd op een lastige plek.

In de brughoek bevinden zich namelijk belangrijke zenuwen waar de tumor vaak mee verweven raakt.

Bij een behandeling is het van groot belang dat er nauwkeurig wordt gewerkt om te voorkomen dat de zenuwen worden beschadigd.

Het is niet bekend waarom deze tumor ontstaat, maar er wordt veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan waar patiënten aan mee kunnen werken.

Bron: Leids Universitair Medisch Centrum.

Kankercellen repareren zichzelf

 

Kankercellen repareren zich zelf door gebruik te maken van celeiwitten.

Uitzaaiende kankercellen moeten zich soms door kleine openingen wringen als ze zich door het lichaam verplaatsen.

Hierdoor worden de celkern en het DNA erg gevoelig voor beschadigingen en moeten de kankercellen constant reparaties verrichten.

Wetenschappers denken dat de kankercellen zijn uit te schakelen door het herstelmechanisme te blokkeren.

De Nijmeegse onderzoekers brachten samen met Amerikaanse onderzoekers het reisgedrag van borstkankercellen en bindweefseltumorcellen in beeld.

Wanneer de kern van deze cellen beschadigd raakte, repareerde de tumorcellen zichzelf in meer dan 90% van de gevallen binnen een uur.

Dat deden ze met eiwitten uit het ESCERT-111 complex, een verzameling samenwerkende celeiwitten.

Een onderzoeksgroep zag dat het herstelwerk stopte als ze delen van dit eiwitcomplex uitschakelden.

Hoe langer het duurde voordat de cellen de opgelopen schade konden repareren, hoe grote de DNA-schade was.

Met celdood als resultaat.

Door het reparatiemechanisme te blokkeren denken de onderzoekers dat de uitzaaiing van kanker kan worden tegengegaan.

Bron: Radboudumc. Science.Blikopnieuws.

Implantaten en risico’s

 

750.000 implantaten worden naar schatting jaarlijks in Nederland geplaatst.

De plaatsing van een implantaat wordt verwerkt in de status van de patiënt en alle ziekenhuizen geven de gegevens over patiënten door aan de stichting Dutch Hospital.

Helaas zijn de gegevens over implantaten nog geen verplicht onderdeel van de dataset en worden gegevens uit veel verschillende bronnen gehaald.

Exacte getallen zijn dan ook nauwelijks beschikbaar.

De getallen over pacemakers, hartkleppen, knie en heupprothesen zijn redelijk betrouwbaar omdat deze afkomstig zijn uit de registers van beroepsgroepen.

Het is bedoeling om alle implantaten die op de markt komen opgenomen worden in de European Database on Medical Devices.

Bron: NTvG.

 Naschrift:

Het gebruik van implantaten is per ziekenhuis verschillend.

De patiënten zijn daardoor afhankelijk van materialen waarmee de behandelde chirurgen werken.

Het is aan te bevelen dat patiënten zich vooraf goed informeren en ook uitleg vragen aan  de artsen over de voor en nadelen van implantaten alvorens in te stemmen met de komende operatie.

De kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van de implantaten is omstreden en de patiënten lopen risico’s door complicaties na de operaties.

Breuken bij stoma’s kunnen voorkomen worden door gebruik te maken van “matjes” als implantaat.

Ook in dit systeem van implantaten zijn een aantal uitvoeringen in omloop.

Zonder matje is de kans op een stoma-breuk  groter.

Citaat uit de Volkskrant:

Het voeren van een CE-merk voor implantaten heeft net zoveel waarde als een CE-merk op je broodrooster of een goedkeuring van de  Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen.

Sperma minder vruchtbaar door chemotherapie

 

Chemotherapie verkleint bij mannen onder de 21 jaar de kans op vaderschap door minder vruchtbaar sperma.

Bij vrouwen heeft het effect van chemotherapie geringe invloed op de vruchtbaarheid.

De jonge mannen die na de puberteit te horen krijgen dat ze kanker hebben, zouden advies moeten krijgen om hun sperma te bewaren bij een zaadbank alvorens een behandeling met chemotherapie te beginnen.

Bron The lancet Oncology. Medisch Contact.

Bestraling korter en preciezer bij kanker

 

Het VU-mc Cancer Centrum in Amsterdam heeft de primeur in Europa met het aanschaffen van een MRDIdian bestralingsapparaat.

Deze nieuwe manier van bestralen levert een grotere winst op voor de bestraling van patiënten met kanker.

Door de geïntegreerde MRI-scanner in het apparaat kan de MRDIdian constant MRI-beelden maken waardoor de tumor tijdens de bestraling zichtbaar blijft en ook op de ademhaling van de patiënt reageert.

Het apparaat kan zo worden ingesteld dat het dagelijks kan worden aangepast.

Op deze wijze kan de bestraling nauwkeurig op de tumor worden afgesteld en ontstaat er minder kans op schade voor omliggende gebieden.

En er kan ook een hogere dosis bestraling gegeven worden zonder al te onacceptabele bijwerkingen.

Het ligt in de verwachting dat de patiënten de radio-therapie in twee weken kunnen afronden. Met de bestaande apparatuur duurt dit wel vier tot zes weken.

In het voorjaar van 2016 kan het nieuwe apparaat worden gebruikt voor tumoren in borst en buik, zoals longkanker, blaaskanker, prostaatkanker en endeldarmkanker.

De behandeling kan leiden tot hogere levensverwachting en verbeterde kwaliteit van leven.

Bron VUmc. Blikopnieuws.

15 procent van patiënten ondervoed bij opname

 

15 procent van patiënten is ondervoed bij opname.

Bij ruim een half miljoen mensen is na een onderzoek door Stuurgroep Ondervoeding van de Nederlandse vereniging van Diëtisten (NVD) en VUmc afdeling Diëtetiek & Voeding en wetenschappen, gebleken dat zij bij opname in het ziekenhuis al ondervoed zijn.

Het percentage ondervoede patiënten verschilt per medisch specialisme van 2 tot 38 procent.

Bij geriatrie, oncologie, inwendige geneeskunde en gastro-entorologie komt ondervoeding het vaakst voor.

Deze patiënten liggen gemiddeld 1,4 dag langer in het ziekenhuis.

Omdat ondervoede patiënten langzamer genezen hebben ze meer kans op complicaties. Zoals verminderde spiermassa en achteruitgang van algehele conditie.

Ook de long en hartcapaciteit neemt dan af.

Door langere ziekenhuisopname is het medicijngebruik verhoogd en uiteraard de daaraan verbonden kosten.

Bij opname van patiënten die een traject voor kankerbehandeling moeten ondergaan is ondergewicht een extra belasting en is controle door een diëtiste van groot belang.

Rookvrije openbare ruimte advies KNMG

roken

Roken is een verslaving en geen vrije keuze is het medisch standpunt van de KNMG.      

En roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.

De publicatie van de KNMG bestaat uit zeven effectieve maatregelen om een rookvrije samenleving te maken.

Een van de zeven punten is 10 procent verhoging van de accijns.

Deze maatregel zorgt al voor 4% minder roken.

Tabak zou alleen verkocht mogen worden in een onopvallende verpakking en in kleine daartoe aangewezen winkels.

De Nederlanders zouden door grote publiekscampagnes attent moeten worden gemaakt op hun kennisachterstand inzake de schadelijke werking van roken in vergelijking met ander Europese landen.

Artsen zouden zich meer bewust moeten zijn van hun rolmodel en patiënten nadrukkelijk moeten wijzen op de noodzaak van stoppen met roken.

Een standpunt van de KNMG over de elektronische sigaret volgt na meer wetenschappelijk onderzoek.

Bron KNMG. CanMed 

Kankerpatiënt en toch donor zijn?

 

Kan iemand met kanker, of die het in het verleden heeft gehad, zich gewoon laten registreren als donor?

Door je te laten registreren geef je in ieder geval de bereidheid aan tot donatie.

Wanneer je komt te overlijden, volgt er een onderzoek door een arts om vast te stellen welke organen en weefsels geschikt zijn voor donatie.

Aan de hand van je medisch verleden zal worden bekeken welke organen of weefsels in aanmerking komen.

Mocht dat niet zo zijn, dan zal er geen verwijdering plaatsvinden van organen of weefsels.

Door veranderingen van medische inzichten en mogelijkheden is donatie afhankelijk van de dan toepasbare technieken.

Iedere donatie blijft daarom van harte welkom.

Bron: Nederlandse Transplantatie Stichting/Criteria orgaandonaties.