Maandelijks archief: februari 2016

Geavanceerd project behandeling borstkanker

 

Geavanceerde technieken behandeling borstkanker

TU Delft gaat samenwerken met gerenommeerde Europese organisaties en bedrijven aan het nieuwe Horizon 2020-project HYPMED.

De intentie is baanbrekende beeldtechnologie te ontwikkelen voor nauwkeurige vaststelling van borstkanker en inzicht hoe de kanker op de behandeling reageert.

Borstkanker is de meest voorkomende en dodelijke kanker bij vrouwen.

Er zal een hybride systeem worden ontwikkeld waarin twee systemen (MRI en PET) worden gecombineerd tot een biopsie systeem.

Dat moet leiden tot een betere diagnose van borstkanker en een meer persoons gerichte therapie.

De bedoeling van het project is een apparaat te ontwikkelen dat in elke regulaire scanner kan worden ingebracht

Zodat de scanner een hogere resolutie heeft om de kleinste kankerhaarden te kunnen opsporen.

Het voordeel van deze nieuwe techniek is een lagere stralingsdoses voor de patiënten.

De toepassingsmogelijkheden kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van prostaatkanker en bepaalde hartafwijkingen.

Als het project succes heeft, betekent het een belangrijke medisch doorbraak in het zichtbaar en nauwkeuriger kunnen behandelen van kanker.

Bron TU Delft

Eierstokweefsel invriezen bij kanker

 

Eierstokweefsel laten invriezen bij jonge vrouwen met kanker.

Voorafgaand aan een chemotherapie tegen kanker heeft een jonge vrouw in het Leidse LUMC een van haar eierstokken laten verwijderen alvorens chemotherapie te ondergaan.

Artsen sneden dunne plakjes van de eierstok af die vol waren met onrijpe eicellen. Daarna werden de plakjes in het ivf-laboratorium ingevroren.

Nadat de vrouw genezen was van kanker, bleek dat zij in de overgang was gekomen.

Toen de vrouw  aangaf zwanger willen worden, werd het eierstokweefsel ontdooid en door de behandelende gynaecoloog via een kijkbuis operatie een aantal plakjes van het weefsel teruggeplaatst.

Twee in de overgebleven eierstok en een aantal net onder het buikvlies waar de doorbloeding het sterkst was.

Na een aantal maanden begon het eierstokweefsel weer te functioneren.

Bij het maken van een echo zagen de behandelende artsen in het stukje weefsel onder het buikvlies een rijpe follikel. En een blaasje met eicel.

Die werd weggenomen en in het laboratorium bevrucht en weer teruggeplaatst.

De vrouw is daarna na haar zwangerschap bevallen van een gezond kind.

In Nederland hebben ruim honderd vrouwen in verschillende ziekenhuizen eierstokweefsel laten invriezen.

Niet alle kankerpatiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. Vooraf worden risico’s  van uitzaaiingen ingeschat. Bij vrouwen met leukemie is het risico te groot op uitzaaiingen.

Het LUMC onderzoekt de mogelijkheid om in het laboratorium eierstokweefsel te kweken, zodat de eicellen buiten het lichaam kunnen groeien en rijpen.

De eicellen zouden na bevruchting terug kunnen worden geplaatst zonder kans op kanker.

Bron: de Volkskrant. LUMC. AD.

Kinderwens jonge vrouwen met kanker

 

Kinderwens door jonge vrouwen met kanker wordt zelden besproken tijdens het consult over behandeling met chemo en bestraling.

Van de 2400 honderd jonge vrouwen die jaarlijks kanker krijgen, gaat maar een klein deel hiervan een gesprek aan met de vruchtbaarheidsspecialist over het invriezen van embryo’s, eitjes of eierstok-weefsel.

De nationale commissie “Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker” dringt sterk aan om altijd vooraf een gesprek over vruchtbaarheid te hebben met de patiënten.

Er moet een landelijke richtlijn hierover komen voordat de behandeling start.

Deze richtlijn moet dan ook voor jonge kinderen gelden.

Je kunt immers later niet meer de keuze maken over het moederschap.

De kans is groot dat chemotherapie en bestralingen de voorraad eitjes kunnen beschadigen.

Voor mannen is een gesprek over vruchtbaarheid al een deel  van het protocol.

Sperma afstaan en invriezen is een praktische investering voor het nageslacht.

Bron: AD. UMC.

Alvleesklierkanker operatie in specialistische centra

 

Alvleesklier kankerpatiënten worden vaker geopereerd als de diagnose en behandeling plaats vindt in een gespecialiseerd centrum.

Curatief opereren gebeurt al enkele jaren bij gespecialiseerde centra als ze minstens 20 operaties per jaar verrichten.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) onder leiding van oncologisch chirurg Ignace de Hing (Catharina Ziekenhuis Eindhoven).

Het verslag hierover is gepubliceerd in British Journal of Surgery.

Met gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt onderzocht of het voor de behandeling wat uitmaakt als de diagnose wordt gesteld in een pancreas centrum of ergens anders.

Het percentage van 43% curatieve behandeling is aantoonbaar hoger in pancreas centra. In andere locaties ligt dat percentage op 23%.

De patiënten die wel worden geopereerd hebben een overlevingskans van twee keer in vergelijking met patiënten die niet werd behandeld.

De kans na operatie op een vijfjaar overleving is 10 tot 20 %. Voor de niet geopereerde patiënt is de kans helaas vrijwel nihil.

In de publicatie wordt er vermeld dat bij meerdere operaties niet alleen de chirurgische vaardigheden verbeteren, maar ook de radiologische mogelijkheden aan precisie winnen.

De soms passieve houding van multidisciplinair teams in niet gespecialiseerde centra kan negatief uitvallen voor oudere patiënten om operaties uit te voeren.

Patiënten boven de 70 of 80 hebben wel meer kans op complicaties, maar de overlevingskans verbeterd duidelijk door de operatie.

De manier van behandelen is erg verschillend door wisselnd toepassen van chemotherapie bij uitzaaiingen of voor aanvullende chemotherapie na operaties.

Het aantal geopereerde patiënten is de laatste tien jaar met ruim 50% gestegen.

Het blijft desondanks een lastig  en complex te behandelen ziektebeeld.

Gelukkig stijgt geleidelijk het aantal patiënten door genezende operaties.

Het is te hopen dat er op korte termijn meer gespecialiseerde centra komen voor alvleesklier kankerpatiënten.

Bron: DPCG. Catharina Ziekenhuis. British Journal of Surgery.NKR.

Behandelen en voorkomen van ziekten

 

Behandelen en voorkomen van ziekten.

Het moet regel zijn dat de patiënten en artsen op tijd over de juiste laboratorium gegevens beschikken.

Dat is een van de opdrachten van Prof. Christa Cobbaert van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Tijdens haar oratie op 19 februari 2016 maakt ze duidelijk dat geneeskunde opschuift van het behandelen van ziekten naar het voorkomen ervan.

Het ligt in de bedoeling dat de patiënt een toegepaste behandeling krijgt waarbij de patiënt zelf een keuze kan maken.

De omschrijving voor deze manier van benaderen is samengevat in de 4 P’s

Preventieve, predicatieve en persoonlijke zorg met participatie van de patiënt.

Patiënten met chemotherapie hebben vaak nierschade omdat er geen test voor handen is om de afwijkende waarden te bepalen.

Daarom wordt met een onderzoeksgroep een urinetest ontwikkeld waarmee in een vroeg stadium schade aan de nieren kan worden vastgesteld.

Daarbij worden testen ontwikkeld om een verstoorde vetstofwisseling bij hart en vaatziekten te kunnen ontdekken.

En wat belangrijk is: een test waarmee eerder kanker kan worden gesignaleerd.

In het LUMC is ook een biobank aanwezig met tientallen vriezers waarin materiaal ligt dat gezonde proefpersonen en patiënten en hebben afgestaan. Op deze wijze kunnen uitvoerig onderzoeken worden gedaan.

Bron: LUMC

Borstsparende operatie door moderne techniek

 

laboratory-829371_960_720

 

Borstsparend opereren bij borsttumoren met  de moderne echogeleide chirurgische techniek is doeltreffender dan met de klassieke methode.

Het bestaan van deze methode is al jaren bekend, maar om onbekende redenen gebruiken niet alle chirurgen deze echogeleide methode tijdens de operaties.

Met deze moderne chirurgische techniek blijft maar 3% van de borsttumor achter.

Met de verouderde techniek 17%.

Een duidelijk verschil voor patiënten en hoogst onprettig omdat achteraf te horen.

Door de efficiënte techniek te gebruiken hoeven vrouwen minder vaak te worden geopereerd en is het borstsparende resultaat op korte en lange termijn aanzienlijk beter.

Door landelijk invoeren van de echogeleide techniek wordt in Nederland minstens 1 miljoen euro per jaar bespaard.

Het grootste Amerikaanse vakblad over kankerchirurgie, Annals of Surgical Oncology, opperde de echobegeleide borstsparende operaties als gouden standaard in te voeren.

Het is achterhaald om alleen via tastzin te opereren als de borstkankertumor duidelijk in beeld kan worden gebracht door middel van echografie.

Bron: VUmc. Medisch Contact.

Kankermedicijnen onderzocht op werkzaamheid

 

Kankermedicijnen onderzocht op werkzaamheid.

De indruk bestaat dat er veel medicijnen op de markt komen zonder deugdelijke onderbouwing. Dit zou zelfs de oorzaak er van zijn dat medicijnen niet voldoende werkzaam zijn.

De basisregel bij een onderzoek is dat bij herhaling hetzelfde resultaat moet worden aangetoond.

Maar in de praktijk worden de onderzoeken niet altijd herhaald.

Dit bleek na een analyse van 9.000  kankermedicijnen door oncoloog Bradford Hirsch.

De farmaceutische bedrijven Amgen en Bayer stelden dat al jaren geleden vast.

Het Center for Open Science in Florida verrichte de herhalingsonderzoeken nauwgezet.

Vijftig van de meest bekende oncologische studies werden overgedaan.

Studies waarvan vakbladen als Nature en Science al eerder over hadden geschreven.

Een van de eerdere onderzoekers reageerde nogal laconiek door te stellen dat de onderzoeken zo gecompliceerd waren dat je ze niet zo maar kon over doen.

Een van de controle onderzoekers stopte er mee omdat de oorspronkelijk bevindingen van de kankermedicijnen zo belabberd waren dat het zinloos was om er mee door te gaan.

Een eventuele verklaring voor het verschil in uitkomsten zou kunnen ontstaan door het biomedische materiaal.

Daardoor kunnen uitkomsten sterk wisselen.

Bron: Medisch Contact. NOS.

Levensverlenging artsen en verpleegkundigen

 Levensverlenging artsen en verpleegkundigen.

Een onderzoek van de artsenorganisatie KNMG en beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, bevestigden de eerdere in de literatuur vermelde veronderstellingen.

Artsen en verpleegkundigen kiezen meer voor kwaliteit van het leven.

Zelfs als dat ten koste gaat van levensverlenging.

13% van de patiënten kiest voor levensverlenging en maakt gebruik van de beschikbare behandelingen om het leven te verlengen.

Bij artsen is dat slechts 2% en bij verpleegkundigen 3%.

Reanimatie:

55% van de patiënten kiest ervoor.

10% van de artsen en verpleegkundigen.

Doordat verzorgers en artsen meer geconfronteerd worden met lijden en dood is dat waarschijnlijk de achterliggende motivatie.

Mensen die weinig in aanraking komen met het medisch systeem hebben waarschijnlijk een te positief beeld over de mogelijkheden ervan.

De artsen(43%) zouden zelf aan het einde minder ingrijpende en agressieve behandelingen kiezen dan de patiënten.

Een paar uitspraken van artsen:

“Artsen gaan te veel mee in de ontkenning van de sterfelijkheid.”

“Als je nog gezond bent, is het moeilijk om je te verplaatsen in een ernstig zieke toestand. Menig arts heeft patiënten gezien die hun grenzen steeds meer verlegden.”

Bron: KNMG. Medisch Contact. V&VN.

Euthanasie door jongeren

 

Het is publiekelijk niet zo bekend dat jongeren voor euthanasie kiezen.

In de Volkskrant van 17 februari 2016 staat een artikel over de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

In dat artikel wordt een jonge vrouw geïnterviewd die niet zal genezen door hormonale tumoraanbouw in combinatie met afwijkende bloedcellen.

Zij heeft er desondanks voor gezorgd dat de NVVE sinds 2014 een jongeren afdeling heeft.

Sinds die tijd hebben al tweeduizend jongeren contact gehad met deze afdeling.

Er worden lespakketten samengesteld voor verpleegkundigen en debatten georganiseerd.

De leeftijdgrens voor euthanasie is voor jongeren gesteld op 12 jaar.

Bron: De Volkskrant. NVVE.

Maagoperaties bij geselecteerde ziekenhuizen

 

Meer dan de helft van ziekenhuizen die maagoperaties bij kankerpatiënten uitvoeren heeft te weinig ervaring.

In 14 van de 27 ziekenhuizen werd zelfs de norm niet gehaald.

Opvallend is dat voor andere operaties deze ziekenhuizen wel voldeden aan de gestelde normen van de overheid.

Door aanscherping van de eisen die in 2011 door de beroepsgroep werd ingevoerd en in 2014 werd vastgesteld is de huidige norm van minimaal 20 maagoperaties per jaar.

Door het verhogen van het aantal te verrichten operaties, kon tweederde van de negentig ziekenhuizen niet voldoen aan de nieuwe normen zo is uit een onderzoek gebleken.

Van de ziekenhuizen die daarna overbleven, haalde een deel daarvan niet de norm om te voldoen aan de voorwaarden in teamverband maagoperaties uit te voeren.

De maagkankerpatiënten moeten nu verder gaan reizen om zich te laten opereren.

Via het Kwaliteitsvenster van ziekenhuizen kun je checken aan welke eisen de ziekenhuizen moeten voldoen.

Het vergt wel enig speurwerk om via internet gespecialiseerde ziekenhuizen te vinden die niet alleen aan de vereiste normen voldoen, maar ook expertise hebben opgebouwd.

Bron: NRC. MediQuest.