Maandelijks archief: november 2015

Gevaren van nieuwe technologie

operatie

Gevaren van nieuwe technologie

Aan het te snel invoeren van nieuwe technologie in ziekenhuizen zijn gevaren verbonden. Het RIVM maakt hiervan melding in een recent rapport. Het is niet aan te bevelen in de ontwikkelingsfase van apparatuur grote groepen van patiënten daar mee te gaan behandelen.

De morcellator, die voor het verwijderen van vleesbomen al enkele jaren proefondervindelijk in ziekenhuizen wordt gebruikt, blijkt ernstige problemen te veroorzaken. Dit apparaat kan bij operaties kwaadaardige kankercellen losmaken. Nadien kunnen deze cellen niet meer worden verwijderd. Met alle gevolgen van dien!

Het is tevens raadzaam dat in ziekenhuizen nauwlettend wordt toegezien op het gebruik van bewakingsapparatuur. De aanwezige wifi netwerken kunnen niet altijd meer correct de hoeveelheid signalen verwerken. En het toeziend personeel wordt overbelast om de noodzakelijke controles goed uit te voeren.

Het is aan te bevelen contact met je specialist op te nemen wanneer bij een operatie gebruik wordt gemaakt van een morcellator.

Inzage van je medisch dossier

archief

Inzage van je medisch dossier

Als patiënt heb je het recht om je medisch dossier in te zien. En aan te vragen bij het ziekenhuis waar je onder behandelding bent.

Via internet kun je het aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Je kunt aangeven voor welke periode je het dossier wilt inzien. En of je gemaakte scans en foto’s op een cd nodig vindt.

Er zijn uiteraard kosten aan verbonden. Je kunt het dossier zelf ophalen bij de balie of aangetekend naar je huis laten sturen.

Soms is het nodig om een overzicht te hebben tijdens de behandelingen van je ziekte. Maar je kunt ook na genezing van je ziekte het zinvol vinden een duidelijk overzicht te hebben van alle medische ingrepen en behandelingen.

Bij gemaakte medische fouten of betwistbare medische ingrepen kan het dossier nodig zijn bij het claimen van schadevergoedingen!

Chemotherapie en bijwerkingen

dna

Chemotherapie en bijwerkingen

Uit onderzoek van het Antoni van Leeuwen Ziekenhuis is gebleken dat 1 op de 20 patiënten die chemotherapie uit de groep fluoropyrimidines krijgt, risico heeft op toxiciteit. Zelfs met kans op dodelijke afloop.

Wereldwijd worden deze middelen 100.000 keer per jaar voorgeschreven bij borstkanker, dikke darmkanker, maagkanker en hoofd- en halskanker. Hiervan kan 5 procent ernstige bijwerkingen ondervinden.

Het Antoni van Leeuwen Ziekenhuis heeft een genetische test ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of de patiënt een defecte versie heeft van het enzym DPD. Door dit defect kan het medicijn niet goed worden afgebroken. Door het halveren van de dosis fluoropyrimidines is de afbraak wel mogelijk.

De verwachting is dat binnen een paar jaar alle ziekenhuizen de test zullen invoeren bij chemotherapie. Met hulp van KWF Kankerbestrijding zal deze test worden gefinancierd.

Verder wordt er nader onderzoek gedaan naar meer varianten van het enzym DPD.

Top tien van klachten over zorg

images (1)top10

Top 10 van zorg

Op 6 oktober 2015 werd door de Eerste Kamer de klachtenwet Wkkgz  (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aangenomen.

Deze lang verwachte wet is noodzakelijk om daarmee een groep van ruim 40.000 zorgaanbieders onder een wettelijk kwaliteit – en klachten regiem te brengen. Deze wet kwam tot stand in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid.

Onder de wet Wkkgz vallen huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuiszorg en ouderenzorg.

De invoering van deze wet is bij de zorgverleners niet bijzonder enthousiast ontvangen. Door toezicht en controle moeten allerlei aanpassingen in de medisch systemen worden aangebracht.  Zoals behandelingen van klachten, schadevergoedingen en meer inzage in de verrichte medische behandelingen.

Tot 10 van zorg:

1.    In 20004 overleden onnodig 1735 patiënten.

2.    92% van huisartsen erkent fouten en maar 75% van de specialisten.

3.    40% van de patiënten zijn na drie jaar nog bezig met letselschade.

4     Rekenvaardigheid verpleegkundigen is zorgwekkend.

5     Door disfunctioneren van specialisten 1 tot 5% fouten.

6     Gebruik van alcohol de avond voor de operatie zorgt voor fouten.

7     Co assistenten spreken hun collega’s weinig aan op gemaakte fouten

8     Protocollen voor hygiene laat nog steeds te wensen over.

9.    Duurdere medicijnen worden niet voor alle patiënten voorgeschreven.

10   In 2014 overleden onnodig 2.000 patiënten.

Het is te wensen dat de klachtenwet zorgt voor betere resultaten van de gezondheidszorg

Minder kanker bij grote zoogdieren

foto olifant

Grote zoogdieren, zoals olifanten, krijgen minder kanker dan mensen.

Van huisdieren is het bekend dat bij het ouder worden kanker kan ontstaan. Maar dat bij grote zoogdieren, zoals walvissen en olifanten, minder kanker voorkomt is opmerkelijk.

Ondanks dat deze imposante zoogdieren wel tot duizendend keer meer cellen hebben en daardoor meer kans op kanker. De behoorlijk hoge leeftijd die bereikt kan worden door de olifant en walvis is blijkbaar ook niet bezwaarlijk.

Olifanten en walvissen zijn door hun geringe populatie waarschijnlijk beter genetisch geëvolueerd om te overleven en de schadelijke cellen effectiever op te ruimen.

Het lijkt er op dat de selectiedruk steunt op de antioncogenen, een soort vuilnisdienst, en zo de afgedankte eiwitten opruimt om kanker te voorkomen.

Onderzoeken naar de oorzaak van de genetische verschillen van deze zoogdieren zijn belangrijk voor de behandeling van kanker bij mensen.

De verwachting is dat over ongeveer twintig jaar de opgedane kennis gebruikt kan worden om kanker bij mensen preventief te behandelen.

Internet en informatie over kanker

 

Internet is een slimme manier om geïnformeerd te worden over kanker.

 Je moet wel goed weten met welke zoektermen je gaat googelen en de sites waar je op terecht komt. Websites met forums leveren meestal tegenstrijdige en emotionele bijdragen op en zijn niet altijd up to date.

Ziekenhuizen hebben bruikbare informatie en geven praktische tips. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen over kanker zijn te vinden op de website van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Aanbevolen!

Door geduldig speurwerk en selecteren kun jezelf een praktisch overzicht maken van informatieve websites. Zoek ook gericht naar wetenschappelijke artikelen over kanker en voeding in dagbladen of tijdschriften. NRC, Trouw of de Volkskrant publiceren regelmatig interessante en actuele artikelen hierover.

Zo blijf je aardig op de hoogte en krijg je een breder inzicht in het ontstaan en verloop van kanker.

Je kunt met deze opgedane informatie doelgerichter met je huisarts of specialist overleggen!

Succes!

Verslaafd aan geluksgevoel

opperste geluk

Dopamine en geluksgevoel.

Door roken, hardrennen, drinken en verliefd zijn maken je hersenen dopamine aan. Je voelt je dan ontspannen en gelukkig. Het grote bezwaar van dopamine is dat het behoorlijk verslavend werkt. De behoefte aan meer dopamine ligt voor de hand.

Nu heeft een mens toch al de eigenschap om ergens aan verslaafd te raken. Op zich hoeft dat niet altijd probleem te zijn. Monniken zijn verslaafd aan devoot godsbesef, maar brouwen gelukkig ook goddelijke biersoorten.

Tabaksleveranciers zijn weer verslaafd aan geld en fabriceren aan de lopende band sigaretten met kankerverwekkende stoffen zoals nicotine. Voor hoge prijzen worden deze dubieuze rookwaren verkocht.

Verslaafd worden aan een verantwoord gezonde levensstijl nadat je van kanker bent genezen, is een begrijpelijke optie.

Biologisch voeding kiezen, alcoholvrij leven, niet roken of wat voor risicovolle gewoonten achterwege laten en op het platteland wonen geeft geen garantie  voor gezondheid.

De kans om opnieuw kanker te krijgen heeft ook te maken met erfelijke aanleg en schadelijke industriële invloeden en stoffen in het milieu waar je van kinds af aan werd bloot gesteld.

Kanker zal over een tiental  jaren als chronische ziekte worden beschouwd en wellicht preventief behandeld kunnen worden.

Kankerpatiënten leven helaas in een verkeerde tijdperk!

Speurhond en darmkanker

De hond is een gezonde kameraard van de mens.

Hondenliefhebbers zijn door sociale contacten met andere hondenliefhebbers minder eenzaam. Contacten met andere baasjes maken is vanzelfsprekend. Dagelijks je hond uit te laten en geleidelijk zo te herstellen van je ziekte is helemaal ideaal.

Blinde baasjes met hun geleide honden komen natuurlijk ook vaak buiten maar zijn minder aanspreekbaar. Je mag het baasje wel aanspreken, maar deze getrainde honden mag je niet aaien of afleiden en jouw hond moet zich koest houden en niet denken dat het een speelkameraadje is waar hij uitgelaten mee kan ravotten.

Al enige jaren is bekend dat speciale rassen van honden in een vroeg stadium  darmkanker bij mensen kunnen ruiken. Een cockerspaniël is daarvoor erg geschikt door zijn uitstekend reukvermogen en wordt speciaal voor deze manier van testen getraind.

Of er een  combinatie bestaat van blindengeleide honden die ook nog kanker kunnen opsporen en zo de baasjes nog een extra diensten te bewijzen, is vooralsnog niet bekend.

Top 10 van bekende vragen

cijfers

Top 10 van bekende vragen.

1.   Ja, maar jij staat tenminste geregeld onder controle!

2.    Beterschap!

3.    Dacht altijd dat je kaal werd door chemo!

4.    Krijg de kanker!

5.    Vroeger werd je niet zo oud en ging je ook niet dood aan kanker!

6.    De dokter zal het wel het beste weten!

7.    Je mag blij zijn dat je niet in een ontwikkelingsland leeft!

8.    Wees blij dat je dit soort kanker hebt en niet een andere!

9.    Hoe voelt dat nou om morfine te gebruiken?

10.  Wat is dat erg voor je kinderen!

Vaststellen van kanker door druppel bloed

 

Vaststellen kanker door druppel bloed

In het vakblad Cancer cell is recent een publicatie verschenen over onderzoek met RNA testen. Door afname van een simpele druppel bloed is vast te stellen of er sprake is van kanker. Hierdoor valt te achterhalen waar kanker zich bevindt en wat voor soort kanker het is.

Door grote RNA moleculen in bloedplaatjes en kleine RNA moleculen in urine laat kanker DNA sporen na als “vingerafdrukken” . Door deze nieuwe methode zijn bijvoorbeeld borst en prostaatkanker makkelijk en sneller op te sporen. Darmkanker geeft de nauwkeurigste resultaten met de testen, namelijk 100%. Hersenkanker is moeilijker correct vast te stellen en scoort 85%.

Twintig procent van vrouwen in risicogroepen hebben, ondanks onderzoek met een mammascan, nog verdachte knobbeltjes in de borsten. Bij risicogroepen met prostaatkanker kunnen alle cellen van de prostaat worden gecontroleerd in plaats van beperkte controle door weefsel (biopten).

Medisch gezien is deze nieuwe opsporingsmethode van kanker bijzonder effectief!

Patiënten weten nu eerder waar ze aan toe zijn omdat de behandeling direct doelgericht kan worden begonnen zonder onnodig belastende onderzoeken.

Deze handige testen om vroegtijdig kanker te constateren blijven niet zonder maatschappelijke gevolgen. Bij medische keuringen zal bloedafname worden aanbevolen en bij solliciteren eventueel verplicht.

Het risico om een latente kankerpatiënt in dienst te nemen zal menig werkgever niet zo snel overwegen. Het overstappen naar een andere verzekering zal ook moeilijker worden door het hoger risico voor de verzekeringsmaatschappijen.

Het weigeren om bloed af te staan kan ook andere nadelen opleveren. 

De behandeling had al in een eerder stadium kunnen beginnen en was daardoor waarschijnlijk minder kostbaar geweest.