Maandelijks archief: oktober 2015

Geloof geneest kanker?

geloof

Helpt geloof tegen kanker?

Het is een aloude methode van gelovigen om te gaan bidden in moeilijke tijden. Als in de familie kanker voorkomt is het voor de hand liggend om te bidden voor herstel. Maar helpt bidden nu echt echt? Geneest een kankerpatiënt daardoor sneller?

Uit mega onderzoeken (nieuwe en oude onderzoeken samengevoegd) blijkt dat bidden wel een positieve invloed heeft op kankerpatiënten door het krijgen van steun uit de omgeving. Maar het kan ook negatieve bijwerkingen hebben. Bidden associeert aan een laatste redding. Alsof de patiënt in een stadium van zijn ziekte verkeert waarin alleen  de kracht van een aangeroepen God nog genezing kan geven.

Het bidden voor mensen met ernstige hartafwijkingen kan wel enigszins helpen doordat dit soort patiënten vaker depressief zijn en door het bidden meer steun ondervinden.

Bron  NPO.  Helpt geloof tegen kanker.

Optimistisch oud worden

 

Ouderdom komt met gebreken is een versleten cliché.

Maar statistisch gezien behoort het krijgen van kanker bij ouder worden ook bij de gebreken. Beter omschreven: gebreken kunnen ook degeneratie en ongeremd delen van cellen zijn.

Jaarlijks krijgen ongeveer 100.000 mensen in Nederland kanker. 70 % Hiervan is ouder dan zestig jaar en zelfs 40 % hiervan is ouder dan 70 jaar.

Oud worden is bijna een uitgekiende strategie aan het worden.

De erfelijke aanleg moet gunstig zijn. De levenswijze op gezondheid gericht. Niet te veel alcohol, geen drugs, weinig rood vlees. Veel sporten en bewegen. Elektrisch fietsen alleen als je echt niet meer ouderwets kunt fietsen. En zeker niet roken. Roken sterft vanzelf uit op den duur. Alles wat ongezond is wordt te kostbaar om er nonchalant mee om te gaan. Of wordt extra belast met premies.

Als je herstellend bent na een operatie voor kanker en je bent al de zestig gepasseerd, probeer dan in elk geval als een gezond en humoristisch mens te overleven. Statistisch gezien heb je daarvoor nog de tijd.

Hiervoor is dit cliché wellicht zinvol:

Levensgeluk is niet gebonden aan levensduur maar aan de intensiviteit ervan!

Een korte of lange troost.

Ziekenhuis en afhandelen van klachten

foto martini ziekenhuis

Afhandelen van klachten in ziekenhuizen.

Als je huisarts een ernstige fout maakt door je niet door te verwijzen naar een ziekenhuis terwijl je klachten gegrond en ernstig zijn, kun je een klacht indienen bij het Medisch tuchtcollege. De fouten zijn dan te achterhalen via je medisch dossier (journaal). Daarin behoort nauwgezet het verloop van behandelingen en consulten te staan.

Met een beetje geluk krijgt de arts een berisping van het college. Of je daar veel mee bereikt is maar de vraag. De huisarts vindt het zeker niet prettig en het schaadt zijn medisch aanzien. Concreet heb je er zelf weinig baat bij. Excuses van de huisarts voor de gemaakte fouten komen niet zo vaak voor. Er wordt altijd wel een medische reden gevonden om zo te hebben gehandeld.

Wordt je opgenomen in het ziekenhuis, dan krijg je te maken met een flink aantal mensen die over jouw genezing en gezondheid beschikken. Chirurgen, anesthesisten, artsen, co-assistenten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, regieverpleegkundigen, diëtisten, enz.

Bij een ingrijpende operatie is het verstandig om zoveel mogelijk bij te houden wanneer je bent behandeld. Schrijf de namen en data zoveel mogelijk op. Zeker van het zaalhoofd. Het beste is een klein dagboekje bij te houden. Je blijft bij de les en weet je beter het verloop van je opname te herinneren.

Mocht er iets mis gaan met de behandeling of de operatie, dan kun je deze aantekeningen gebruiken om een klacht in te dienen. Je verzoekt tegelijkertijd inzage in je dossier. Het ziekenhuis moet daarvoor toestemming geven, maar kan wel enige kosten in rekening brengen.

Houd er wel rekening mee dat sommige ziekenhuizen de gang van zaken kunnen traineren. Zij hebben een juridisch en medisch protocol voor klachten en uiteraard meer ervaring dan jij met deze materie. Als je toch doorzet, calculeer dan in dat het een langdurige kwestie kan worden. Je zult je tussentijds weleens afvragen waar je aan bent begonnen.

Bij overduidelijke fouten, zoals het verwisselen van links of rechts tijdens de operatie, verkeerde been amputeren of de linker met de rechternier verwisselen, is het duidelijk wie de fout heeft gemaakt.

Maar let op: er is geen opzet in het spel. Er is geen opzettelijke schade toegebracht!

Voor het slagen van het verkrijgen van een financiële en immateriële vergoeding heb je vaak juridische bijstand nodig in verband met de wel of niet coulante afwikkeling van je klacht door het betreffende ziekenhuis.

Verdiep je eerst goed in de complicaties bij het indienen van een klacht om te voorkomen dat je er achteraf ziek van wordt!

Depressie ontstaan door kanker

depressief

Diagnose kanker en ontstaan van depressie.

Het soort kanker dat je hebt bepaalt de overlevingskans. Welke behandelingen zijn het beste voor je en welk ziekenhuis is redelijk dichtbij om de beste zorg en behandeling te geven.

Kortom: hoe ziet je toekomst er uit! Je bent bezig met overleven!

Maar bij onderzoeken naar de mentale gevolgen van kanker in ziekenhuizen komt een minder gunstig beeld naar voren. Bij longkanker zijn gemiddeld 13% van de patiënten depressief. Gynaecologische kanker veroorzaakt 11% depressieve klachten en borstkanker 9%.

In ziekenhuizen worden niet altijd de symptomen van depressie onderkend. Patiënten houden zich groot en willen niet klagen. Maar de schokkende mededeling dat je kanker hebt, werkt toch zonder meer voor veel patiënten als traumatisch.

In ziekenhuizen wordt  gewerkt met een zogenaamde “lastmeter”. Door middel van gerichte vragen probeert men te achterhalen of de patiënt goed kan omgaan met de situatie. In de praktijk is deze methode niet altijd effectief, want uit bevindingen blijkt dat driekwart van de patiënten die depressief zijn niet wordt onderkend.

Het niet constateren van aanwezige depressie is voor patiënten  behoorlijk nadelig omdat de kans van overlijden hoger is, vaker om euthanasie wordt gevraagd en meer zelfmoorden worden gepleegd.

Door meer intensieve begeleiding door verpleegkundigen en psychiatrische ondersteuning kunnen depressieve gevoelens, angstklachten, pijn en vermoeidheid bij de patiënten aanzienlijk verminderen.

Door betere begeleiding is een betere kwaliteit van leven te boeken voor patiënten in ziekenhuizen!

Ontkennen van het hebben van kanker

ziekte ontkennen

Kanker ontkennen is een typisch menselijk fenomeen.

Het gebeurt zonder dat je het wilt. Je voelt veranderingen in je lichaam. Het lijkt op een griep die maar niet wil overgaan. Als je sport is je conditie merkbaar wisselend. Je kunt meer vatbaar worden voor verkoudheden, griep of andere gezondheidsklachten krijgen.

Darmkanker kun je zelfs jarenlang negeren. Tot de symptomen zo onmiskenbaar duidelijk zijn geworden, dat het onmogelijk alleen bloedende aambeien kunnen zijn.

Als je eindelijk na lang aandringen van je relatie of familie naar de huisarts gaat en je medische geschiedenis vertelt, verandert de situatie ingrijpend. Door het toucheren door de huisarts (met vingers in je rectum om de oorzaak van de bloedingen te onderzoeken) kan hij het noodzakelijk achten om je door te verwijzen naar een ziekenhuis. Met een aanvraag voor een bloedtest om darmkanker te kunnen vaststellen.

Na het constateren van darmkanker volgt een lange weg van medische behandelingen. Met een beetje geluk en veel vaardigheid van de chirurg kan een deel van de dunne, dikke of endeldarm worden verwijderd. Soms moet je tijdelijk een stoma dragen. Met pech blijvend. Heel je leven lang!

Beschadiging door bestraling, chemo en operaties van genitaliën en omliggende gebieden veroorzaken vaak blijvende plas- en erectieproblemen.

Een uroloog kan met gerichte medicatie en behandelingsmethoden hier acceptabele oplossingen voor vinden.

Negeer niet stelselmatig bloed in je ontlasting!

Ga tijdig naar de huisarts om je te laten onderzoeken. Je begrijpelijke veronderstelling dat het wel aambeien zullen zijn, kan pijnlijk onjuist zijn!

Is kanker besmettelijk?

besmettelijk

Dat kanker besmettelijk kan zijn is niet erg bekend.

Weliswaar onder bepaalde omstandigheden, maar desondanks is het zinvol om er rekening mee te houden. De eventuele besmetting kan ontstaan door o.a. orgaantransplantatie, virussen en bacteriën.

Kanker door orgaantransplantatie:

Bij orgaantransplantatie bestaat de kans op besmetting van kanker als de donor van het orgaan een onopgemerkte vorm van kanker heeft. Door het noodzakelijk gebruik van afstotingsmedicijnen bij orgaantransplantaties wordt het immuniteitssysteem van de patiënt die een donororgaan krijgt verzwakt. Het afweersysteem herkent dan niet de lichaamsvreemde cellen en op die wijze kan zich kanker ontwikkelen.

Kanker door virussen:

Herpes Simplex (o.a. blaasjes op de lip) heeft drie gevaarlijke varianten:

1. Het HVV virus dat kanker aan huid en slijmvliezen kan veroorzaken.

2. Het virus HPV kan door seksueel verkeer baarmoederhalskanker veroorzaken.

3. Het EBV virus kan kanker aan de lymfeklieren veroorzaken.

Hepatitis virussen B en C  kunnen eventueel leverkanker veroorzaken.

Wereldwijd wordt een van de vijf gevallen van kanker veroorzaakt door virussen, bacteriën, parasieten of wormen.

Borstkanker bij mannen

 

Borstkanker komt zelden bij mannen voor.

Vrouwen hebben meer kans op borstkanker, namelijk 31 procent. Per jaar krijgen ongeveer honderd mannen borstkanker.

Het vaakst komt deze ziekte voor bij de categorie mannen van 60 tot 80 jaar. Bij jongeren sporadisch.

Omdat dit soort kanker zo zeldzaam is, wordt er bijna nooit aan gedacht. Zelfs niet door (huis)artsen. Borstkanker bij mannen heeft echter dezelfde gevaarlijke eigenschap als bij vrouwen. Er is weinig onderzoek naar deze ziekte gedaan en de symptomen worden meestal niet tijdig opgemerkt.

De borst van een man lijkt op die van een meisje van voor de puberteit. Door invloed van hormonen, zoals oestrogeen, komt de borstontwikkeling bij een meisje op gang. Jonge mannen maken te weinig oestrogeen aan om dit proces te starten.

Door teelbalkanker en bijnierkanker wordt de hormoonhuishouding verstoord, met als gevolg dat het borstweefsel tot ontwikkeling komt.

Behandeling van prostaatkanker met oestrogenen kan de hormoonhuishouding in onbalans brengen en toename van borstweefsel tot gevolg hebben.

Symptomen van borstkanker zijn: afscheiding uit de tepel met bruin of bloederig vocht, intrekking van de tepel, zwelling, schilferen, rood en warm worden van de huid.

Erfelijke aanleg voor borstkanker bij mannen is 1 op de 6.  Eerstegraads via de moeder, zuster en kinderen. Bij Joodse mannen komt borstkanker vaker voor.

Wees alert op verandering van de tepels in het omringend gebied. Neem tijdig contact  op met uw huisarts!

Hardlopen en herstel

hardlopen

Hardlopen en herstel van kanker.

Wie voor de eerste keer een marathon gaat lopen, doet er verstandig aan een fiks aantal voorbereidende trainingen te doen. Langzaam beginnen je hart, spieren, gewrichten en pezen te wennen aan de langdurig zware belasting. Je mind houdt gelijke tred met de toenemende belasting.

Als alles goed verloopt en je best een acceptabele tijd weet te scoren, is de weg vrij voor de volgende marathons. Na een aantal gelopen wedstrijden wordt de te halen tijd het meest belangrijk. Later vlakt dat gevoel enigszins af. Door de variatie van afstanden 10 , 15, 42, 50, 100 of meer kilometers, blijven er voldoende uitdagingen in het verschiet.

Hardlopen is tevens een graadmeter voor je gezondheid!

Elk griepje, verkoudheid of niet voldoende nachtrust zijn merkbaar in de resultaten van je wedstrijden of trainingen. Hardlopen is een erg intensieve sport en er is een goede conditie voor vereist. Een behoorlijk hoog calorieverbruik is zichtbaar het gevolg. Hardlopers zijn meestal mager. Elke kilo scheelt in snelheid.

Een negatief aspect van hardlopen is echter door te lopen als de conditie tijdelijk minder is of blijft. Je doorzettingsvermogen en mentale instelling veroorzaken een hogere pijngrens en grote tegenzin om te stoppen met hardlopen. Er moet wel heel wat aan de hand zijn om niet je loopschoenen aan te trekken.

Als in je familie kanker voorkomt, vergeet dan niet bij onverklaarbare achteruitgang van je tijden en conditie aan dit  belangrijk aspect te denken. Sportartsen zullen daar niet zo snel naar vragen. Je huisarts misschien wel als deze gegevens in je medisch dossier vermeld staan.

Advies:  ga naar je huisarts bij onverklaarbare achteruitgang van je looptijden. Wijs op de mogelijke erfelijke aanleg van kanker.

Wie weet ben je dan nog op tijd!

 

Protocol van ziekenhuizen

protocol

Werkwijze en gevolgen van protocol voor patiënten.

Als je noodgedwongen naar een ziekenhuis gaat, kun je al ernstige pijn hebben en emotioneel er door zijn aangeslagen.

Maar als je eindelijk min of meer comfortabel in het ziekenhuisbed ligt, bestaat de mogelijkheid dat je door het niet tussentijds toedienen van de juiste medicatie nog steeds behoorlijke pijn hebt.

Het kan soms tijd duren totdat je medisch dossier is gevonden en een co-assistent of arts is opgetrommeld om een beslissing te nemen over de juiste dosering van pijnstillers.

Informatie over je frequent gebruik van pijnstillers (opiaten) bij kanker is van essentieel belang. Een te lage dosering veroorzaakt een zeer pijnlijke ervaring. Je kunt zelfs gaan hyperventileren van de pijn door een verkeerde dosering.

Meenemen van medicijnen is dan ook zeer aan te bevelen om de gang van zaken te bespoedigen!

Wat is eigenlijk de oorzaak dat pijn niet goed wordt ingeschat door artsen of verpleegkundigen? En dat de patiënt niet kan aangegeven hoeveel pijn hij precies heeft?

Op een simpele thermometer kun je duidelijk aflezen hoeveel graden het boven of onder Celsius is. In ziekenhuizen wordt ouderwets gewerkt met schalen van 1 tot 10 om aan te geven hoe de intensiteit van je pijn is. Nauwkeurig wordt drie of vier keer per dag genoteerd welke waarden je na een operatie aan pijn toekent.

Je lichaam heeft receptoren (pijn sensoren) die heftige of indirecte pijn aan de hersenen doorgeven. De snelle en langzame zenuwbanen zorgen voor het transport van de impulsen.

Bij heftige pijn is de snelle verbinding het meest belangrijk om signalen door te geven over de ernst van de verwonding. Daarna komen de langzame verbindingen met informatie over de omringende gebieden van de kwetsuur. Beide verbindingen werken met dezelfde snelheid maar maken een onderscheid bij de drempelwaarde van pijn door meer of minder impulsen te verzenden.

Iedere patiënt heeft een andere pijngrens. Van kinds af aan ontwikkelt zich een patroon om met pijn om te gaan. Sporten traint het incasseringsvermogen. In tegenstelling met schakers die alleen tegenslag of meevaller kennen van remise, pad, mat of eeuwig schaak. Een voetbalwedstrijd wordt nooit overgespeeld door slechte conditie van de spelers of onfortuinlijk trappen tegen de bal.

Bij het aangeven van een cijfer van de pijn wordt door de verpleegkundige niet voldoende rekening gehouden met het incasseringsvermogen van de patiënt. Het kan zelfs belemmerend zijn voor de genezing als manhaftig een te laag cijfer wordt opgegeven en de pijn feitelijk te heftig is.

Patiënten met een laag incasseringsvermogen tegen pijn kunnen ongewild te veel pijnstillers innemen.

Het is aan te raden dat ziekenhuizen de protocollen aanpassen en besluiten een  methode  te ontwikkelen om de pijngrens van patiënten nauwkeurig en wetenschappelijk vast te stellen.

Liefst in internationaal overleg om elke discussie uit te sluiten!

Rokend je leven laten?

 

roken

Rokend je leven laten?

Bestraling en chemo therapie zijn de meest gebruikelijke methoden om kanker te bestrijden. Recentelijk zijn er slimme behandelingsmethoden toepasbaar. Bijvoorbeeld door gerichte plaatselijke verhitting de kankercellen te vernietigen. Of speciaal geprepareerde radioactieve bolletjes via een infuus in de tumor in te brengen.

De behandeling van longkanker kent helaas minder mogelijkheden door de grote kans op uitzaaiingen.

In de wachtkamer van ziekenhuizen zie je soms patiënten met een pakje shag in de aanslag om na de bestraling opgelucht  er weer eentje op te steken. Tabakslucht op de wc is ook geen ongebruikelijk verschijnsel. Stug blijven roken door een kankerpatiënt, zittend in een rollator met zuurstoflessen onder bereik, is gelukkig een zeldzame uitschieter.

Craving is een medische term voor intense aandrang om verslavende genotsmiddelen te gebruiken. Meestal is met professionele hulp het heftig verlangen onder controle te krijgen.

Door  maatschappelijke veranderingen is roken in het openbaar taboe verklaard. Rokers beroepen zich voorlopig nog op het recht van way of living. Terwijl in Californië al 25 jaar geleden op veel openbare plekken niet meer gerookt mag worden.

Wat kun je doen als vrienden, kennissen, buren en zakenrelaties fervent blijven roken?Uitleg geven is niet zo moeilijk, maar of het helpt is de vraag.

Het duurt kort of lang, maar de longblaasje raken chronisch ontstoken (COPD) en daar komen gemuteerde cellen via  je bloed op af. Met als gevolg een aanzienlijke kans op dodelijke longkanker.

Echter bij het stoppen met roken zijn de gevaarlijke gemuteerde cellen vrijwel onmiddellijk uit je bloed verdwenen. Na tien jaar is je kans op kanker statistisch gelijk aan een niet roker!

Roken is een kort gloeiend lichtpuntje in het universum voor een exorbitante dodelijke prijs.

 Way of dying!