Maandelijks archief: september 2015

Dodelijke cijfers

cijfers2

Jaarlijks 40.000 keer schade patiënten door vermijdbare medische fouten.

Volgens de Consumentenbond lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op door medische vermijdbare fouten in ziekenhuizen en 1950 patiënten hiervan overlijden.

Als je op internet gaat zoeken, vind je sterk verschillende cijfers over vermijdbare schade en mortaliteit van patiënten in ziekenhuizen. In deze onderzoeken mis je ter vergelijking de gegevens van ziekenhuizen in de Europese Gemeenschap.

Door het toenemend aantal kankerpatiënten en het financieel marginaliserend beleid van de Gezondheidsraad, blijft er voor de patiënt weinig anders over dan ziekenhuizen als medische supermarkten te gaan beschouwen om in zijn  essentiële overlevingsbehoefte te kunnen voorzien.

Het is dan ook aan te bevelen dat de overheid een keurmerk aan ziekenhuizen gaat toekennen.

Hierdoor wordt het voor patiënten meer inzichtelijk een ziekenhuis te kunnen kiezen waar medische bekwaamheid, acceptabel sterftecijfer, vereiste hygiene, klantvriendelijkheid en internationale samenwerking met ziekenhuizen gegarandeerd is.

Een kankerpatiënt heeft al minder overlevingskansen en is  daardoor des te meer afhankelijk van optimale zorg in ziekenhuizen!

Koffie drinken en bijwerkingen

koffie

Koffie drinken en bijwerkingen.

Als je zelf kanker hebt, komt de gedacht weleens bij je op of het verstandig is om veel koffie te blijven drinken. Het typisch Nederlands spreekwoord waar te voor staat is nooit goed.  Al is daar wel wat tegen in te brengen: met te gezond, te gelukkig, te verliefd en te rijk is helemaal niks mee!

Douwe Egberts heeft generaties lang nog nooit laten weten dat teveel dat koffie drinken kanker verwekkend of slecht voor de gezondheid was. Op de verpakking staan ook geen beperkingen en waarschuwingen inzake koffiedrinken.

Zou trouwens wel opzienbarend zijn geweest! In 2004 melde het KWF kankerfonds al dat het drinken van koffie geen kanker veroorzaakte en werd cafeïne van de CIO dopinglijst gehaald.

Wat is nu eigenlijk de medische en veilig geachte norm van (cafeïne) koffie drinken?Maximaal 4 of 7per dag? Espresso of koffie verkeerd?

Koffie drinken is ook afhankelijk van de gewoonte in het land waar je woont.

Valt thee drinken in dezelfde marge? Bevat namelijk de helft cafeïne van koffie.

Recent werd bekend gemaakt dat koffie geen geen hartaanval veroorzaakt.

Het is natuurlijk leuk om positief nieuws te vermelden waardoor je  nog meer geniet van het koffie en thee drinken.

Bijvoorbeeld dat cafeïne je tegen huidkanker beschermt. Amerikaanse wetenschappers hebben met een studie onder 94.000 vrouwen aangetoond dat koffie drinken de kans op huidkanker verkleint. Elk kopje koffie dat je per dag drinkt verkleint de kans met 5% op non-melanome huidkanker.

Andere opwekkende feiten van koffie en thee drinken:

Een kopje koffie bevat o,6 mg vitamine B3. Dat is 3 procent van de dagelijks behoefte.

Koffie kan astma aanvallen verzachten.

Risico van lever darmkanker wordt er door verlaagd. Koffie is wel een fatburner.

Kortom, te veel goed nieuws is ook weer niet goed!

Bron NPO Wetenschap                                                                                                                         Chemische feitelijkheden

Wetenswaardigheden over kanker

wetenswaardigheden

 Wetenswaardig: kun je beter cola drinken bij behandeling tegen longkanker?                                                                    

Ja, want cola zorgt voor een hogere zuurtegraad in je maag en daardoor kan het medicijn Erlotinib sneller in je bloed worden opgenomen. Het gebruik van maagbeschermers tegen pijnstillers heeft namelijk een remmende werking op het medicijn.  Cola light werkt niet door de lagere zuurtegraad!

Waarom is roken zo dodelijk?  

Er is maar een type fatale mutatie van cellen dat kanker veroorzaakt. De kans op deze mutatie is bij roken aanzienlijk groter. Na stoppen van het roken zijn er geen muterende stoffen meer aanwezig in je bloed en de kans op deze fatale mutatie vermindert onmiddellijk.

Waarom krijgen ouderen vaker kanker?

Omdat opeenstapeling van mutaties in cellen een langzaam proces is, ontstaat kanker vaker bij ouderen.

Waar is het risico op uitzaaiingen van kanker het grootst?

Kanker die uitsluitend aanwezig is op de oorspronkelijk locatie is vaak goed te genezen in tegenstelling van kanker met uitzaaiingen naar vitale organen.

Medicijn gebruik senioren

 20% van de senioren boven de 75 neemt dagelijks meer dan 9 medicijnen in. Onder de 65 plus neemt 30% tot 45% per dag 5 medicijnen. Ongeveer 40% bewoners van verpleeghuizen krijgt te veel of te weinig medicijnen. Bron RVIM.

Bananen eten tegen slokdarmkanker.

 In het UMC werden bananen uitgedeeld om zo te attenderen dat het dagelijks eten van een banaan brandend maagzuur kan voorkomen. Door littekenweefsel in het onderste gedeelte van de slokdarm kan kanker ontstaan

CEA – waarden en gemoedsrust (1)

cea waarde

Het dalen en stijgen van  CEA – waarden is voor een kankerpatiënt altijd spannend. 

Het soms sterk wisselen van de waarden kan voor veel onrust zorgen.

Een normale CEA – waarde is kleiner dan 2,5 – 5,0.  Bij rokers is de waarde tot 10.

De bepalingsmethode van CEA – waarden kent haar grenzen van nauwkeurigheid. De kankerpatiënt is zelf mede de oorzaak van wisselende uitslagen. Omdat de variatie tussen de meetwaarden ontstaan doordat het eiwit CEA per dag een biologische (menselijke) variatie heeft van circa 25%.

Daarnaast kan de meting van het bloedmonster voor de CEA – waarden zelfs afwijken (analytische variatie) door herhaalde meting van hetzelfde monster, met een variatie van  circa 10 procent.  Een ontsteking kan ook bijdragen aan verhoging van de CEA – waarden.

De CEA – waarden kunnen stijgen tijdens een chemo behandeling door het verval van de tumor en duidt niet op groei van de tumor.

De CEA – waarden worden vooral gebruikt om het verloop van de therapie/behandeling van een carcinoom te volgen naast lichamelijke en andere onderzoeken.

 Indicatie van tumorgroei ontstaat als na twee metingen (een kwartaal of halfjaar) de uitslag  is verdubbeld.

Hypotheek en nadelen van ziek zijn

hypotheek

Hypotheek en nadelen van ziek zijn.

De enerverende periode van bezoeken aan specialisten, operaties, bestraling, chemo therapie en alles wat bij het ziekteproces hoort, vergt al genoeg aandacht en energie.

De afwikkeling van je financiële zaken raken daardoor op de achtergrond. Was je al enthousiast bezig met het aanvragen van een hypotheek dat in je budget paste, dan ontstaan er ineens acute problemen.

Het is gebruikelijk om bij het afsluiten van een hypotheek een levensverzekering af te sluiten. Aangezien je verplicht bent om de kredietverlener te melden dat je medische situatie anders is geworden, ontstaan er dan acute problemen.

Er zijn wellicht mogelijkheden om toch een hypotheek af te sluiten tegen ongunstige voorwaarden. Maar het blijft een probleem!  Omdat je bij een hypotheek aanvrage boven de 250.000 euro verplicht bent een erfelijkheidsonderzoek te laten verrichten. Zelfs je directe familieleden worden betrokken in dit onderzoek.

Mocht je kredietverlener inzage willen van je medisch dossier, geef dan alleen informatie over het soort kanker dat je hebt (gehad) en de vorm van erfelijke aanleg. Denk er vooral aan om deze toestemming uitsluitend schriftelijk te geven.

Bij de uitslag van je medische keuring heb je het recht eerst inzage te vragen aan de medisch adviseur. Mocht de strekking van het rapport je niet bevallen, dan kun je weigeren het rapport te laten doorsturen naar je hypotheekgever.

Het beste is een onafhankelijke hypotheekadviseur in te schakelen om problemen te voorkomen.  Denk aan eventuele boetes bij het niet nakomen van verplichtingen bij een hypotheek die je al hebt aangevraagd

CEA – waarden en gemoedsrust (2)

cea waarde

CEA – waarden zijn voor kankerpatiënten soms net beursberichten.

De cijfers van de waarden verschillen vanaf het begin tot het eind van de behandeling. Om het kwartaal of per half jaar zie je andere waarden bij de uitslagen. Er wordt uitgegaan van referentiewaarden van 2.5 tot 5.0Maar als je rookt kan die waarde oplopen tot  wel 10. Ook COPD beïnvloedt de waarden. Elke keer hoop je tijdens de behandeling dat de waarden binnen de gestelde normen vallen.

Vragen aan je huisarts of specialist naar de oorzaak van wisselende waarden worden meestal met geruststellende woorden afgedaan. Het is maar tijdelijk, het kan een uitschieter zijn door een ontsteking.

Als je CEA – waarden te veel afwijken, moet je terugkomen naar het ziekenhuis voor extra controle. Als later de waarden weer zijn gezakt, ben je tijdelijk gerustgesteld. Maar je vraagt je toch wel af waarom de uitslagen zo kunnen verschillen.

Je begint bijvoorbeeld na de operatie met 1.5 en je zit  over vier jaar met 4.1. Nog een jaar verder en je bent volgens de statistieken in de veilige zone. Via internet vind je plenty forums van kankerpatiënten die grote emotionele problemen hebben met de wisselende CEA – waarden.

Wat je wel kunt doen, is contact opnamen met de Vereniging NVKC. Een gerenommeerd instituut  voor medisch laboratoriumonderzoek. Je kunt een lijstje met de bijgehouden waarden geven als studiemateriaal voor de Publieksvraag. Een paar dagen later krijg je dan per mail gratis een analyse van je CEA – waarden van een klinisch chemicus. Aan de hand daarvan kun je precies aflezen of je wel of niet binnen de normen valt.

Belangrijk: volgens de Vereniging NVKC is een normale CEA – waarde kleiner dan 5,0. 

Veel succes

Hoe vertellen ouders het aan de kinderen

ouders

Hoe vertel je aan je kinderen dat je kanker hebt?

Als je kinderen jong zijn, stel je dat uit tot een later stadium. Het moment om over je ziekte te beginnen, verandert hoe dan ook hun leven.

Een kind denkt niet graag na over de dood. En zeker niet over de dood van zijn vader of moeder. Zelfs als kinderen volwassen zijn geworden, hebben ze nog de neiging hun ouders te behandelen of ze tussentijds niet ouder zijn geworden.

Geruststellend uitleg geven aan een jong kind over een gecompliceerde en soms dodelijk aflopende ziekte, is geen haalbare zaak. Een kind heeft geen concrete voorstelling van de dood en en zeker niet van kanker.

Een intelligent kind probeert het wel, maar maakt gauw verkeerde conclusies. Kanker groeit bijna altijd onder je huid. Je moet anders eerst anatomische les aan je kind geven voor duidelijke uitleg.

Beperk je tot een kort verhaaltje over de ziekte die je hebt opgelopen waarvan je niet precies weet wanneer die over gaat. Als je ziekte ernstig wordt, kun je nog tijdig  uitleggen hoe de situatie werkelijk is.

Volwassen kinderen hebben de neiging de ziekte van hun ouders af te doen met opmerkingen dat alles wel zal mee vallen. Op zich is dat niet vreemd, omdat het gewoon een standaard reactie is van volwassenen. Pas als de medische constatering van kanker in heel de familie bekend is, wordt het een voldongen feit.

Denk er ook aan contact op te nemen met de school waar je kinderen opzitten om informatie te geven over de ziekte die je hebt.

Succes!                                           

Uitleg over kanker door specialisten

regieverpleegkundige

Uitleg over kanker door specialisten.

Na uitgebreide onderzoeken door specialisten zal er een behandelingsplan worden gemaakt voor het soort kanker dat je hebt. Voor jou is de overlevingskans in deze fase het meest belangrijk.

De reacties van kankerpatiënten zijn verschillend. Het type patiënt dat alles wil weten en uitvoerig navraag doet bij de specialisten. Een geheel anders ingestelde patiënt die de gang van zaken accepteert zonder zich al te veel in de ziekte te verdiepen.

De aandacht van de patiënt is vooral gefocust op het resultaat van de behandeling. De wens om te genezen van kanker zonder al te ernstige gevolgen is het meest voor de hand liggend.

Kankerpatiënten die tijdens de behandelingen ook nog  geïnteresseerd zijn in het ontstaan en werking van kanker die ze hebben, behoren tot een kleine minderheid.

Ontstaan van kanker lijkt voor een leek gemakkelijk te begrijpen. Roken, erfelijke aanleg, obesitas en veel drinken zijn bijvoorbeeld duidelijke oorzaken.

De ongeremde celdeling van kanker is een ongekend ingewikkeld proces. Het vergt specialistische en wetenschappelijke kennis om te begrijpen hoe de ongecontroleerde deling van lichaamscellen tot stand komt.

Voor de kankerpatiënten die energie en spirit hebben om zich in deze materie te verdiepen, is er een interessant boek verschenen.

Ed Roos, bijna veertig jaar lang onderzoeker aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, heeft een zeer lezenswaardig boek geschreven over het ontstaan en groei van kanker.

Recent ontwikkelde geneesmiddelen moeten  de eiwitten vernietigen die de kankercellen in leven houden. En de behandeling van kanker zal steeds meer gericht zijn op de zeer gevaarlijke tumorstamcellen.

Het boek sluit af  met de hoofdstukken: Het ideaal van een persoonlijke behandeling, De kosten van het kankeronderzoek en De toekomst. Fascinerend om te lezen door de zinvolle informatie voor kankerpatiënten.

Kanker simpel uitgelegd is een perfect boek om verhelderend inzicht te krijgen in het ontstaan en groei van tumoren.

Ed Roos 

Kanker simpel uitgelegd.

Bijlage met vaktermen

ISBN 978 90 5712 392 4

Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam

Kunst werkt heilzaam en voor betere vaardigheden

kunst

Kunst heeft op het eerste gezicht weinig te maken met kanker maar is toch heilzaam.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 2011 werd een interessant artikel gepubliceerd over het fenomeen kunst en kanker.

Er staan intrigerende conclusies  en observaties in dit artikel. Bijvoorbeeld over de symbiose van kunst, kanker en medische wetenschap. Iets waar je bij een zondags bezoekje aan een museum  toch niet gauw aan  denkt.

Neem het kijken naar kunst. Dan blijkt dat het leren kijken naar kunst tot significante betere observationele en diagnostische vaardigheden van medische studenten leidt. Er wordt overwogen deze manier van observeren aan de opleiding toe te voegen

En wat te denken van het opmerkelijk feit dat het bespelen van muziekinstrumenten bevorderlijk is voor de laparoscopische vaardigheden van chirurgen. Chirurgen met muzikale ervaring hebben wellicht een voorkeursbehandeling  bij een aanstelling bij een ziekenhuis.

Muziek beluisteren tijdens operaties is aan te bevelen voor chirurgen.  Er is dan minder stress en de muziek kan de ademhaling en hartslag gunstig beïnvloeden.

Je zou zo denken wat kan een kankerpatiënt in het dagelijks leven doen om zijn gemoedsrust te bewaren en niet al te depressief te worden?

Als kunst al een deel van je levensstijl is, kun je wellicht meerdere uitingen ervan verkennen zoal klassieke muziek,  jazz, toneelvoorstellingen en dans bijvoorbeeld.

Mits het maar intense gevoelens bij je opwekt!

Het doel is namelijk een emotionele barrière op te bouwen tegen (levensbedreigende) kanker en de ontwrichtende werking ervan.

Mocht je familie of vrienden hebben met belangstelling voor beeldende kunst, literatuur en muziek, ga dan samen naar interessante exposities of  boeiende concerten. Laat ze cd’s en boeken meenemen als je helaas aan je bed gekluisterd bent door een scala aan slangetjes.

Vergeet ook niet af en toe naar een spannende tv serie te kijken en een belangrijke voetbalwedstrijd met gejuich of verontwaardiging te volgen.

Nieuwe positieve impulsen en emoties werken krachtig tegen destructieve gevoelens.

Tekort aan betaalbare medicatie

medicijnen

Tekort aan betaalbare medicatie.

Over ongeveer 25 jaar zijn er naar verwachting voldoende betaalbare en werkzame medicijnen om kanker in een chronische ziekte te veranderen. Als je tot de pechvogels behoort om nu kanker te hebben, is dat toekomstperspectief bestemd voor je kinderen of kleinkinderen. Kortom: de komende generaties.

De kankerpatiënten in Nederland krijgen helaas nu al niet altijd de benodigde medicatie om langer te leven of zelfs te overleven.

De dwingende afspraken van de Maximalisering van de Gezondheidszorg om de kosten te beheersen is hier de oorzaak van. Er zijn geregeld specifieke behandelingen niet uit te voeren door extreme prijzen van medicatie die niet passen in het budget van de Gezondheidszorg.

Ziekenhuizen kunnen wel in specifieke omstandigheden voor kankerpatiënten een oplossing vinden of andere afspraken hebben met ziektekostenverzekeringen.

Voor wie zelf voldoende financiële middelen heeft of aan crowdfunding doet zijn er wel mogelijkheden om naar een buitenlands hospitaal af te reizen voor een noodzakelijke behandeling.

Informeer eerst nauwgezet of er een ziekenhuis in Nederland bereid is uit andere financiële middelen of fondsen toch de kostbare behandeling uit te voeren.

Succes!