Maandelijks archief: juli 2015

Operatie van kanker en thuiskomst

ontslag

 Operatie van kanker en thuiskomst

De overgang van een ziekenhuis na een operatie van kanker naar huis is niet gemakkelijk. Ineens moet je weer wennen aan de alledaagse drukte. Lawaai van verkeer als je wordt op gehaald uit het ziekenhuis. De normaliteit van mensen die ogenschijnlijk geen kanker hebben en gehaast met alledaagse dingen bezig zijn. Het kost een paar dagen om enigszins aan dat ritme van drukte en geluiden te wennen.

Iedereen heeft het beste met je voor, maar je voelt je zelf nog niet al te best. De nawerkingen van behandelingen of langzaam genezende wonden met langdurige pijnverschijnselen houden je uit de slaap. Je krijgt verzorging door je naasten of anderen die daar vakmatig mee bezig zijn. Geen artsen of verpleegkundigen meer die dagelijks aan je bed staan.

En uiteraard de vragen hoe het met je gaat. Normale belangstellende nieuwsgierigheid die enige tijd zal aanhouden. Als het geleidelijk beter met je gaat, neemt die belangstelling langzamerhand af.

Als je weer moeizaam kunt bewegen en misschien voorzichtig de eerste stappen buiten kunt zetten, komen allerlei vragen op je af. Bijvoorbeeld van buren, van mensen die je kent van honden uitlaten, spelende kinderen en  wellicht de belangstellende postbode.

Het leven ging door, maar bij jou bijna niet meer!

Als je door kanker  behoorlijk ziek bent geweest, merk je dat je leven echt veranderd is. Je woont nog wel in dezelfde buurt en de huisbel doet het nog prima, maar jij bent veranderd!

Het is niet meer normaal dat je leeft! Dat gevoel kun je niet delen met je naasten, vrienden of buren. De nachtmerrie van kanker uitleggen is erg ongemakkelijk.

Begrijpen en echt meevoelen met kanker is wezensvreemd voor een ander. Hij voelt met je mee, dat is al meer dan genoeg!

Genezen van kanker is een uitzonderlijke levenservaring!  Misschien nog sterker dan het besef van een natuurlijke dood!

Attent op symptomen van kanker

symptomen

Symptomen van kanker zijn voor een huisarts of specialist  en patiënt niet gemakkelijk vast te stellen.

Een huisarts is een poortwachter in de gezondheidszorg  en balanceert op een smalle financiële marge om patiënten door te kunnen verwijzen naar ziekenhuizen.

Een huisarts kent meestal zijn patiënten en weet daardoor redelijk een onderscheid  te maken in de ernst van de klachten. De ene patiënt komt regelmatig en de ander soms met intervallen van jaren.

Bij de laatste categorie moet de huisarts extra alert zijn. Hij kent de medische geschiedenis niet zo goed uit het hoofd en snel kijken naar de medische status van de patiënt is niet altijd zinvol of zelfs niet zonder risico’s.

De huisarts weet immers niet de beweegreden van de patiënt waarom hij  zelden bij hem komt. De dooddoener dat het juist een goed teken is als je zelden naar een huisarts gaat, is dan een riskante inschatting.

De huisarts kan beter vragen naar de reden van de zeldzame bezoeken en minstens goed informeren naar de gezondheidstoestand van de patiënt. Bijvoorbeeld het verminderen van de conditie of andere duidelijke verschijnselen van achteruitgang van weerstand. Bijvoorbeeld bij herhaalde griep of aanhoudende verkoudheden.

Mocht u zich wellicht herkennen in de bovenstaande situatie en toch doorlopen met onverklaarbare klachten ga dan naar uw huisarts. Overleg hoe dan ook met uw partner, kinderen of een vriend en besluit dan tot deze heilzame stap!

Een ervaren hardloper doet er bijvoorbeeld verstandig aan om naar zijn huisarts te gaan als hij merkt dat zijn looptijden op een onverklaarbare wijze niet meer haalbaar zijn en er langer herstel nodig is. U kent zelf het beste uw eigen conditie!

Vergeet dat niet in een gesprek met de huisarts en leg uw klachten duidelijk uit!

Wees de eventuele kanker te snel af door een paar relatief  goedkope bloedwaarden onderzoeken te laten doen!

Dan bent u pas echt bij de tijd.

Support van familie en vrienden bij kanker

ziekenhuisbed

Support van familie en vrienden bij kanker.

Kanker krijg je zelden alleen.

Familieleden, kennissen en uiteraard onmisbare vrienden zijn vaak liefdevolle steunpunten om je door de zware periode te loodsen. Begrijpen wat kanker voor iemand precies betekent en de vaak verstrekkende gevolgen goed er van inschatten, is een precaire aangelegenheid.

Voor de opname en tijdens het verblijf in het ziekenhuis wil iedereen met je meedenken of goede raad geven. In dat stadium heb je zeker goede raad en praktische adviezen nodig, maar bij voorkeur niet van leken.

Geruststellende woorden kunnen zelfs averechts werken. Het niet begrijpen van de ernst van de situatie kan er voor zorgen dat de patiënt zich behoorlijk onmachtig gaat voelen. Uitleg geven over je kanker is ook niet aan te bevelen. Dat is namelijk niet jouw taak en verantwoordelijkheid. Met uitzondering voor je meest intieme kring!

Het kost ook te veel energie. Niet doen dus!

Die informatieve gesprekken kunnen beter in het ziekenhuis worden gevoerd met degenen die daar rustig en weloverwogen uitleg over kunnen geven. Huisarts, specialisten, nauw betrokkenen of wie daar echt toe in staat is.

Een tip voor de familie en bezoekers: ga niet, hoe aardig het ook bedoeld moge zijn, op het bed van de patiënt zitten.

Hij heeft al zo weinig privé ruimte in het ziekenhuis!

Operatie van darmkanker

opname

Darmkanker en behandelingen.

Zodra u te horen krijgt dat bij u kanker is geconstateerd, krijgt u te maken met een onrustige en onzekere periode. Bezoeken aan ziekenhuizen, specialisten, contact met uw huisarts en uiteraard daarna de vele onderzoeken met wel of niet gunstige uitslagen.

Via internet zoekt u waarschijnlijk zoveel mogelijk op over uw ziekte om u voor te bereiden op de consequenties. Mogelijk krijgt u zelfs te maken met een serie zware bestralingen of een langdurige chemo therapie.

Een drukke en onzekere tijd met vele vragen en adviezen!

Een advies heb ik persoonlijk gemist in die onzekere periode toen bij mij kanker werd geconstateerd: zorg asjeblieft voor een zo goed mogelijk lichamelijke conditie!

Als u al aan sport deed, ga er dan ook zo lang mogelijk mee door tot de opname in het ziekenhuis.

Uw lichamelijke  en mentale conditie is namelijk van groot belang om zo snel mogelijk te genezen of meer weerstand te kunnen bieden aan eventuele zware behandelingen. Door het langdurig liggen, het ongemerkt afvallen en achteruitgang van de spieren heeft u een goede conditie hard nodig.

Kom na de operatie zo snel mogelijk weer in de benen! Als het ziekenhuisvoedsel u niet goed bevalt, of als u vegetariër of veganist bent, vraag dan naar een diëtist van het ziekenhuis. Het gaat om uw welzijn, niet om de gewoonten van het keukenpersoneel of verpleegkundigen die uw eetgewoonten niet zo serieus nemen.

Longkanker in 20ste eeuw zeldzame ziekte

longkanker

Kans op longkanker bij roken.

In de Volkskrant van 20 juli 2015 staat een interessant artikel over longkanker, geschreven door Frits van Dam, emeritus hoogleraar psychologie, verbonden aan de Stichting Rookpreventie Jeugd.

Hij schrijft dat weinig mensen weten dat in het begin van de 20ste eeuw, toen er nog nauwelijks sigaretten werden gerookt, longkanker een zeldzame ziekte was. Kanker als gevolg van roken wordt vanzelf verleden tijd als kinderen niet meer gaan roken en er achteraf dan ook minder dure behandelingen nodig zullen zijn.

Een forse accijnsverhoging op tabak brengt volgens Frits van Dam een aanzienlijk bedrag aan extra inkomsten in de staatskas die gereserveerd kunnen worden voor onderzoek naar en behandeling van kanker.

Een verhoging van 1 euro per dag per pakje levert zo’n 1.7 miljoen per dag op. Ruim 600 miljoen op jaarbasis.

KWF Kankerbestrijding noemt in haar rapport “Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen” een aantal oplossingsrichtingen om te voorkomen dat in de spreekkamer besloten moet worden een duur geneesmiddel niet voor te schrijven omdat er simpelweg geen geld voor is.

Bijvoorbeeld prijsverlagingen van medicijnen door fabrikanten, beperking van vergoedingen voor behandelingen en financiële buffers van ziekenhuizen.

Mocht u nog roken of uw kinderen dezelfde trekjes beginnen te vertonen, houd er dan rekening mee dat er in de toekomst wellicht geen betaalbare werkende geneesmiddelen meer voor iedereen beschikbaar zijn.

Bijna 30 procent van alle sterfte aan kanker wordt immers door tabak veroorzaakt!

 

Regieverpleegkundige begeleiding bij kanker

regieverpleegkundige

Regieverpleegkundige is  in een ziekenhuis is van groot belang.

Informeer daarom vooraf bij het door jou gekozen ziekenhuis of een regieverpleegkundige aan het ziekenhuis is verbonden.

De regieverpleegkundige zal je namelijk begeleiden bij de voorbereidingen van de komende operatie, behandeling en herstel daarna.

Afspraken aan je doorgeven en een coördinerende rol vervullen. Bij ernstige ziekten zal de regieverpleegkundige na de operatie jarenlang uw vaste informatie en steunpunt zijn.

Het is van groot belang dat u met de regieverpleegkundige een goede verstandhouding weet op te bouwen. Er kunnen altijd onverwachte complicaties in de behandeling optreden.  De regieverpleegkundige kan hierbij zeker een behulpzame en sturende rol hebben.

Op de websites van ziekenhuizen kun je het Kwaliteitsvenster vinden.                           Dat scheelt je een hoop zoekwerk om een jou passend ziekenhuis te vinden!

Prostaat en kans op kanker

prostaat

Prostaat en kans op kanker.

Mannen hebben de pech van 1 op 10  om prostaatkanker te krijgen. Huisartsen geven aan patiënten meestal het nogal vrijblijvend advies om zich niet al te veel zorgen te maken. De kans is niet zo groot en de PSA waarden kunnen ook nog behoorlijk schommelen. Je kunt er vaak heel oud mee worden is blijkbaar een valide argument.

Als prostaatkanker in uw familie voorkomt is het vooruitzicht misschien een beetje ongunstiger. De kans is dan  5 tot 10% groter om het te krijgen. Een verwijsbriefje van uw huisarts is dan nodig om dit te laten onderzoeken bij de afdeling Genetica van uw ziekenhuis. De huisarts is vaak bereid u een test te laten doen om uw PSA waarden te onderzoeken en een scan is misschien een optie.

Kortom: een assertieve patiënt kent veel mogelijkheden in een traject ter behandeling van eventuele prostaatkanker.

Maar een slimme en efficiënte methode is bijvoorbeeld vooraf op de site van Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te gaan snuffelen. Uitstekende informatie treft u daar aan over de mogelijkheden van behandelingen door in prostaatkanker gespecialiseerde artsen. Meer dan in andere ziekenhuizen.

Vergelijken van ziekenhuizen is een onmisbare overlevingsstrategie!

Vooral preventief!

Zorg verschillend in ziekenhuizen

ongelijkheid zorg

Belangrijke verschillen van zorg in ziekenhuizen.

Kankerpatiënten krijgen lang niet in alle ziekenhuizen de beste behandelingen. De kans dat een patiënt het meest effectieve medicijn krijgt, kan in het ene ziekenhuis tot zeven keer hoger zijn dan in het andere ziekenhuis.

Dit staat vermeld in de Volkskrant  van 3 juli 2015 in een artikel met een grafiek waarin duidelijk zichtbaar is dat patiënten het slechtst af zijn in Drenthe en het best in Groningen wat betreft kankermedicatie.

De verschillen tussen ziekenhuizen leidt tot onrust bij de patiënten. Niet altijd worden de patiënten geïnformeerd over de financiële problemen rondom de medicatie en artsen verzuimen nogal eens te verwijzen naar een ziekenhuis waar ze wel behandeld kunnen worden.

Kwaliteitsvenster en keuze ziekenhuis

ziekenhuis

Kwaliteitsvenster en keuze ziekenhuis.

De keuze van een ziekenhuis is doorslaggevend voor de behandeling van kanker. Niet ieder ziekenhuis heeft echter ervaren chirurgen voor de behandeling van elk soort kanker.

Via het kwaliteitsvenster van ziekenhuizen kun je een overzicht vinden van het aantal verrichte operaties door chirurgen. Een chirurg die jarenlange ervaring heeft in het opereren van een specifieke kanker zal in samenwerking met een hecht medisch team, waarschijnlijk betere resultaten boeken dan een incidenteel opererende chirurg.

Bij het constateren van kanker is het raadzaam met uw huisarts goed te overleggen welk ziekenhuis u kiest. Overweeg dan ook een een langere reistijd naar een verder gelegen ziekenhuis om maximaal resultaat te bereiken voor genezing van uw kanker.